178 Er wordt getuigd van de naam van Almachtige God in alle naties van de wereld

178 Er wordt getuigd van de naam van Almachtige God in alle naties van de wereld

Couplet 1

Sinds er getuigd is van

de Koning van het koninkrijk, Almachtige God,

het bereik van Gods managementplan

strekt zich uit over het hele universum.

Er is getuigd van Gods verschijning,

niet alleen in China, maar in alle landen.

Ze roepen Zijn heilige naam,

Zoeken verbinding met God hoe dan ook,

Voor-refrein

begrijpen de wil van God, dienen samen in de kerk.

De Heilige Geest werkt op wonderlijke wijze.

Refrein

Almachtige God, de Koning van het koninkrijk,

er is van Hem getuigd.

Waarlijk, er is getuigd van de naam

van Almachtige God in alle naties en landen.

Couplet 2

De talen van landen verschillen van elkaar,

maar er is maar één Geest,

een verbinding tussen kerken,

die één is met God, zonder twijfel of verschil.

De Heilige Geest roept en Zijn stem wekt hen.

Gods genade is de stem.

En ze roepen uit de heilige naam van de Almachtige God.

Ze loven en zingen ook.

Er is geen afwijking in het werk van de Geest.

Allen lopen vastberaden op het juiste pad.

Voor-refrein

Ze krabbelen niet terug.

Er zijn talloze wonderen,

het is moeilijk voor te stellen, onmogelijk om te doorgronden.

Refrein

Almachtige God, de Koning van het koninkrijk,

er is van Hem getuigd.

Waarlijk, er is getuigd van de naam

van Almachtige God in alle naties en landen.

Brug

Almachtige God is de Koning van het leven in het universum!

Hij zit op de glorieuze troon en oordeelt de hele wereld.

Hij regeert over alle naties.

Alle volken buigen voor Hem,

bidden tot Hem, naderen om bij Hem te zijn.

Ongeacht hoelang je in God hebt geloofd,

of hoe hoog je status of hoeveel ouder je ook bent,

als je God tegenspreekt in je hart, dan zal Hij je oordelen.

Je valt voor Hem, je maakt je pijnlijke smeekbeden.

Dit is dus de vruchten van je daden plukken.

Dit klagen is het geluid van kwelling

in de poel van vuur en zwavel.

Het is de schreeuw van gekastijd worden door Gods ijzeren staf.

Dit is het oordeel voor de troon van Christus.

Refrein

Almachtige God, de Koning van het koninkrijk,

er is van Hem getuigd.

Waarlijk, er is getuigd van de naam

van Almachtige God in alle naties en landen.

Waarlijk, er is getuigd van de naam

van Almachtige God in alle naties en landen.

Naar ‘Hoofdstuk 8’ van ‘Uitspraken van Christus aan het begin’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

178 Er wordt getuigd van de naam van Almachtige God in alle naties van de wereld