44 Christus van de laatste dagen heeft het Tijdperk van het Koninkrijk gebracht

44 Christus van de laatste dagen heeft het Tijdperk van het Koninkrijk gebracht

Couplet 1

Toen Jezus naar de wereld kwam

voltooide Hij 't Tijdperk der Wet

en bracht het Tijdperk van Genade.

In de laatste dagen werd God nogmaals vlees,

Hij voltooide het Tijdperk van Genade

en bracht het Tijdperk van 't Koninkrijk.

Wie de tweede

incarnatie van God aanvaardt,

wordt 't Koninkrijkstijdperk in geleid

en aanvaardt Gods leiding.

Na vergeving van zonden voor de mens,

keerde God terug in 't vlees als een gids.

Hij leidt hem 't nieuwe tijdperk in.

Hij begon het werk van oordeel

zo bracht Hij hem naar een hoger rijk.

Wie zich onderwerpt geniet hogere waarheid,

ontvangt veel grotere zegens

en hij leeft waarlijk in 't licht.

Hij verwerft waarheid, leven en weg.

Couplet 2

Jezus deed veel werk onder de mens.

Verlossing van de hele mensheid

was het enige werk dat Hij voltooide.

Hij werd zondoffer van de mens,

maar ontdeed de mens niet van zijn

verdorven gezindheid, al zijn verdorvenheid.

Om de mens te redden van Satan

droeg Jezus de zonden van de mens,

maar Gods grotere werk is vereist om de mens

te bevrijden van de verdorvenheid van Satan.

Na vergeving van zonden voor de mens,

keerde God terug in 't vlees als een gids.

Hij leidt hem 't nieuwe tijdperk in.

Hij begon het werk van oordeel

zo bracht Hij hem naar een hoger rijk.

Wie zich onderwerpt, geniet hogere waarheid,

ontvangt veel grotere zegens

en hij leeft waarlijk in 't licht.

Hij verwerft waarheid, leven en weg.

Naar ‘Voorwoord’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

44 Christus van de laatste dagen heeft het Tijdperk van het Koninkrijk gebracht