898 De oprechte gevoelens van de Schepper voor de mensheid

898 De oprechte gevoelens van de Schepper voor de mensheid

I

De Schepper is altijd tussen de mensen.

Hij is altijd in conversatie met de mens

en de volledige schepping.

En Hij voert elke dag nieuwe daden uit.

Zijn essentie en gezindheid worden uitgedrukt,

overgebracht in Zijn dialoog met de mens.

Zijn gedachten en ideeën worden volledig geopenbaard.

Ja, ze worden volledig getoond in Zijn daden.

Hij vergezelt en kijkt steeds naar de mensheid,

spreekt zacht tot de mensheid

en de volledige schepping met Zijn stille woorden.

God is in de hemel, tussen Zijn schepping.

Hij houdt de wacht en Hij wacht.

Hij staat aan je zijde.

Zijn handen zijn warm en sterk.

Zijn voetstappen zijn licht.

Zijn stem is elegant en zacht,

Zijn vorm draait en keert, de mensheid omarmend.

Mooi en teder, dat is wat Zijn gelaat is.

Hij is nooit vertrokken, noch is Hij ooit verdwenen.

Dag en nacht is Hij bij de mens.

Hij is de trouwe gezel van de mensheid.

II

Zijn toegewijde zorg en affectie

die Hij geeft aan de hele mensheid,

en Zijn ware bekommernis en liefde voor de mens,

kwamen geleidelijk aan het licht

toen Hij de stad Nineve redde.

In het bijzonder, de uitwisseling tussen Jehova God en Jona

maakte het medelijden dat de Schepper voelde, nog duidelijker

voor de mensheid die Hij Zelf had geschapen.

Je zult door deze woorden Gods echte

gevoelens voor de mensheid leren kennen.

God is in de hemel, tussen Zijn schepping.

Hij houdt de wacht en Hij wacht.

Hij staat aan je zijde.

Zijn handen zijn warm en sterk.

Zijn voetstappen zijn licht.

Zijn stem is elegant en zacht,

Zijn vorm draait en keert, de mensheid omarmend.

Mooi en teder, dat is wat Zijn gelaat is.

Hij is nooit vertrokken, noch is Hij ooit verdwenen.

Dag en nacht is Hij bij de mens.

Hij is de trouwe gezel van de mensheid.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

898 De oprechte gevoelens van de Schepper voor de mensheid