17 God is in het oosten van de wereld met glorie verschenen

17 God is in het oosten van de wereld met glorie verschenen

I

God doet werk in het hele universum.

Geluiden donderen eindeloos in het oosten,

doen alle naties en denominaties wankelen.

Het is Gods stem die allen naar het heden bracht.

Het is Zijn stem die allen zal hebben overwonnen.

Ze vallen in deze stroom en onderwerpen zich aan Hem.

God heeft lang geleden de glorie van de aarde herwonnen,

en vanuit het oosten heeft Hij die heruitgegeven.

Wie verlangt er niet Gods glorie te zien?

Wie wacht Zijn terugkeer niet af met gretigheid?

Wie dorst er niet naar dat Hij opnieuw verschijnt?

Wie mist Zijn lieflijkheid niet? Wie zou niet komen naar het licht?

Wie zou de rijkdom van Kanaän niet zien?

Wie verlangt er niet naar de terugkeer van de Verlosser?

Wie bewondert de Ene met almacht niet?

II

Gods stem moet zich door het hele land verspreiden.

Tot Zijn uitverkoren volk heeft Hij meer woorden te spreken.

Zoals een machtige donderslag die bergen en rivieren doet beven,

spreekt Hij tot het hele universum en de hele mensheid.

Zo worden Gods woorden de schat van de mens.

En alle mensen koesteren Zijn woorden.

Bliksem flitst recht van het oosten naar het westen.

Mensen willen Gods woorden niet opgeven.

Gods woorden zijn onbevattelijk maar brengen toch vreugde.

Alle mensen verheugen zich en vieren Gods komst,

zoals met een nieuwe baby.

Gods stem trekt mensen aan tot voor Hem.

God treedt voortaan formeel onder de mensen.

Alle mensen zullen Hem hierdoor vereren.

Vanwege de glorie en de woorden die God uitdraagt,

komen allen voor God en zien de bliksem uit het oosten.

III

God is neergedaald op de ‘Olijfberg’ in het oosten.

Hij is al lang op deze aarde, dus geen Zoon van Joden meer.

Hij is de bliksem uit het oosten.

Hij verliet de mens en verschijnt nu weer, vol van Zijn glorie.

God is Hij die werd vereerd vóór de eeuwen,

de baby die verlaten werd door de Israëliërs, talloze eeuwen geleden.

Hij is de glorieuze Almachtige God van de huidige eeuw!

Al wat Hij wil bereiken, is niets anders dan dit:

Mensen komen allen voor de troon van God,

om Zijn gezicht en daden te zien, om Zijn stem te horen.

Het is het einde en de climax van Zijn plan,

en het doel van het management van God.

Zodat alle naties Hem erkennen en vereren.

Alle mensen Hem vertrouwen en Zijn onderdanen zijn.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

17 God is in het oosten van de wereld met glorie verschenen