338 God heeft glorie gewonnen onder de hele schepping

338 God heeft glorie gewonnen onder de hele schepping

1. Vanaf de schepping tot de dag van vandaag heb ik vaak gezegevierd in veldslagen en veel bewonderenswaardige dingen gedaan. Veel mensen hebben mij ooit toegejuicht en geprezen en voor mij gedanst. Hoewel dit bezielende en onvergetelijke scènes waren, liet mijn glimlach niet zien, want ik moest de mens nog overwinnen en was slechts bezig met een deel van het werk, vergelijkbaar met dat van de schepping. Vandaag is het echter anders dan toen. Nu glimlach ik op de troon. Ik heb de mens overwonnen en alle mensen buigen zich voor mij neer in aanbidding. De mensen van nu zijn niet die van het verleden. Wanneer is mijn werk niet in het belang van nu geweest? Wanneer was het niet voor mijn glorie? Omwille van een betere toekomst zal ik al mijn werk keer op keer duidelijk maken aan de mens, zodat al mijn glorie kan ‘rusten’ in de mens, die geschapen is.

2. Ik zal dat als het principe van mijn werk beschouwen. Degenen die bereid zijn met mij samen te werken, staan op en werken hard, zodat mijn glorie nog meer het uitspansel kan vullen. Dit is het moment om grootse plannen uit te voeren. Allen die onder de zorg en bescherming van mijn liefde vallen, hebben de kans om hun talenten te gebruiken, in mijn plaats. En ik zal alle dingen zo bewerken dat ze ten goede keren van mijn werk. De vogels die vliegen door de lucht zijn mijn glorie in de lucht, de zeeën op aarde getuigen van mijn handelen op aarde, de meester van alle dingen is mijn manifestatie onder alle dingen. Ja, ik gebruik alles wat er op de aarde is als hoofdstad van mijn bestuur, waardoor alle dingen zich vermenigvuldigen, bloeien en barsten van het leven.

Naar ‘Hoofdstuk 42’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

338 God heeft glorie gewonnen onder de hele schepping