58 God is de heerser van het managementplan van zesduizend jaar

58 God is de heerser van het managementplan van zesduizend jaar

Couplet 1

God doet Zijn werk Zelf. Hij zet Zijn werk in gang.

Hij doet het vooruitgaan en maakt het af,

omdat Hij de controle over alles heeft.

God doet Zijn werk Zelf. Hij heeft alles gepland.

Hij beheert het, elk deeltje, en vervult het.

O, in de Bijbel, heeft God ooit Zelf gezegd:

Hij is het Begin, Hij is het Eind.

Hij is de Zaaier, en ook de Oogster.

Hij is het Begin, Hij is het Eind.

Hij is de Zaaier, en ook de Oogster.

Couplet 2

God doet Zijn werk Zelf.

Hij heerst over het managementplan van zesduizend jaar.

Niemand kan werken zoals God,

omdat Hij de controle over alles heeft.

O, in de Bijbel, heeft God ooit Zelf gezegd:

Hij is het Begin, Hij is het Eind.

Hij is de Zaaier, en ook de Oogster.

Hij is het Begin, Hij is het Eind.

Hij is de Zaaier, en ook de Oogster.

Couplet 3

God schiep de wereld, Hij leidt ze naar het licht.

Hij zal dit tijdperk beeindigen en vervolledigt Zijn plan.

God schiep de wereld, Hij leidt ze naar het licht.

Hij zal dit tijdperk beeindigen en vervolledigt Zijn plan.

O, in de Bijbel, heeft God ooit Zelf gezegd:

Hij is het Begin, Hij is het Eind.

Hij is de Zaaier, en ook de Oogster.

Hij is het Begin, Hij is het Eind.

Hij is de Zaaier, en ook de Oogster. Hij is!

Naar ‘Het mysterie van de vleeswording (1)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

58 God is de heerser van het managementplan van zesduizend jaar