277 God heeft zo’n hoge prijs betaald

277 God heeft zo’n hoge prijs betaald

1

God is vlees geworden in de laatste dagen, Hij is nederig en verborgen onder de mensen.

Hij drukt de waarheid uit om de mens te redden, Hij geeft alles wat Hij heeft zonder te klagen.

Zijn hart is vriendelijk en toch wordt Hij met ijzige blikken ontvangen.

God heeft zo’n hoge prijs betaald, maar wie heeft Hem met een glimlach ontvangen?

Hij heeft alle mogelijke inspanningen geleverd om de mens te redden.

Waarom begrijpen mensen Zijn hart niet?

2

God roept me met woorden en heft me op voor Zijn troon.

Ik ben onwetend en schiet tekort, en God verlicht me. Ik ben verdrietig en zwak, en God troost me.

Wanneer ik verwaand, zelfingenomen en opstandig ben, disciplineren Gods oordeel en tuchtiging me.

God zal me nooit verlaten voordat mijn verdorvenheid is gereinigd.

Wanneer ik zie hoeveel liefde God heeft geschonken,

zal ik mijn hele wezen geven om God tevreden te stellen.

3

God leeft met ons, deelt onze tegenspoed, onze geluk en onze pijn.

Hij heeft me op het pad naar het koninkrijk geleid, en ik heb zoveel van Zijn liefde ervaren.

God staat op het punt terug te keren naar Sion, konden we maar wat langer samen blijven.

Ik ben vol droefheid en tegenzin, ik weet immers niet wanneer we zullen worden herenigd.

Ik herinner me Gods genade, scènes uit het verleden die moeilijk te vergeten zijn.

Ik voel diep Zijn benaderbaarheid en beminnelijkheid en dat Hij het waard is te worden aanbeden.

Gods grote liefde is in mijn hart gegrift.

Ik volg Hem altijd standvastig.

Ik zal God mijn hele leven liefhebben en Zijn liefde terugbetalen.

277 God heeft zo’n hoge prijs betaald