38 Gods gezag en macht geopenbaard in het vlees

38 Gods gezag en macht geopenbaard in het vlees

I

God is naar de aarde gekomen om te zorgen dat

“het Woord dat vlees wordt,” zogenaamd Gods woord uit het vlees komt.

Daarna zullen al Zijn woorden waar worden

in het Tijdperk van het Duizendjarig Koninkrijk

om de feiten te worden, die iedereen kan zien,

en kan aanschouwen met zijn eigen ogen.

Dit is de diepe betekenis van het vlees worden van God.

Dat wil zeggen dat het werk van de Geest wordt bereikt

door het vlees en het woord.

Dat is de ware betekenis van “het vlees geworden Woord,

het Woord is verschenen in het vlees”.

II

Alleen God kan zeggen wat de Geest denkt,

en alleen God in het vlees kan voor de Geest spreken.

Gods woord verschijnt,

in de vlees geworden God en iedereen wordt hierdoor geleid,

niemand valt hier buiten en iedereen leeft binnen deze grens.

Door deze uiting krijgen mensen begrip;

zonder deze uiting kan niemand zelfs maar dromen om een woord

van de hemel te ontvangen.

Dit is het gezag getoond door het vlees worden van God,

zodat iedereen overtuigd zal zijn.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

38 Gods gezag en macht geopenbaard in het vlees