265 Gods oordeel is liefde

265 Gods oordeel is liefde

I

Welke getuigenis geeft de mens op het eind?

Ze getuigen dat God rechtvaardig is,

Hij is toorn, tuchtiging en oordeel.

De mens geeft getuigenis voor Gods rechtvaardigheid.

God gebruikt oordeel om de mens te vervolmaken.

Hij heeft de mensen liefgehad en gered.

Maar hoeveel is er vervat in Zijn liefde?

Oordeel, majesteit, vloeken en toorn.

Hij vervloekt jou, zodat jij van Hem kan houden,

en de essentie van vlees kan kennen.

Hij tuchtigt jou om je te ontwaken

en je onwaardigheid te kennen.

Dus Gods oordeel, majesteit en vloek,

de rechtvaardigheid die Hij in jou toont,

al wat Hij doet, is om jou te vervolmaken.

Dit is de liefde van God gevonden in jou.

II

Hoewel God mensen vervloekt mag hebben in het verleden,

werden zij niet geworpen in de bodemloze put,

of ten dood gebracht, hun geloof werd aangescherpt.

Gods doel was om hen te vervolmaken.

De essentie van vlees is Satan.

Toen God dit zei, was Hij inderdaad juist.

En toch, zijn de daden uitgevoerd door God,

niet uitgevoerd zoals Zijn woorden zeiden.

Hij vervloekt jou, zodat jij van Hem kan houden,

en de essentie van vlees kan kennen.

Hij tuchtigt jou om je te ontwaken.

en je onwaardigheid te kennen.

Dus Gods oordeel, majesteit en vloek,

de rechtvaardigheid die Hij in jou toont,

al wat Hij doet, is om jou te vervolmaken.

Dit is de liefde van God gevonden in jou, in jou.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

265 Gods oordeel is liefde