835 Gods liefde voor de mens

835 Gods liefde voor de mens

1 Gods komst naar een smerig land om te werken dient om Zijn heiligheid te onthullen; Hij doet dit omwille van Zijn werk, dat wil zeggen, Hij ondergaat grote vernedering door op deze manier te werken om de mensen van dit smerige land te redden. Dit is omwille van het getuigenis en die geldt voor de gehele mensheid. Gods rechtvaardigheid wordt voor mensen zichtbaar door dit soort werk en Gods opperste gezag wordt zo het beste getoond. Zijn grootsheid en oprechtheid worden getoond door de redding van een groep eenvoudige mensen op wie iedereen neerkijkt.

2 Geboren worden in een smerig land betekent helemaal niet dat God laag geplaatst is; het stelt juist de hele schepping in staat om Zijn grootsheid en Zijn ware liefde voor de mensheid te zien. Hoe meer Hij op deze manier doet, des te meer onthult het Zijn zuivere liefde voor de mens, Zijn onberispelijke liefde. God is heilig en rechtvaardig. Ook al werd Hij in een smerig land geboren en hoewel Hij leeft met die mensen die vol zijn van vuiligheid, net zoals Jezus leefde met zondaars in het Tijdperk van Genade, is niet al Zijn werk in het belang van het overleven van de gehele mensheid? Gaat het er allemaal niet om dat de mensheid grote verlossing kan ontvangen?

Naar ‘Het belang van het redden van de afstammelingen van Moab’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

835 Gods liefde voor de mens