1032 Gods liefde voor de mensheid kent geen grenzen

1032 Gods liefde voor de mensheid kent geen grenzen

1 Je moet inzien dat de vriendelijke bedoelingen van God volkomen zijn ontworpen om mensen te redden en dat ze allemaal Gods liefde representeren. Ongeacht of je ernaar kijkt vanuit het perspectief van de wijsheid van Gods werk, vanuit het perspectief van de stappen en methoden in Gods werk, of vanuit het perspectief van de duur van Zijn werk en Zijn precieze regelingen en plannen, het bevat allemaal Zijn liefde. Alle mensen houden bijvoorbeeld van hun zonen en dochters; om ervoor te zorgen dat hun kinderen op het juiste pad kunnen wandelen hebben ze allemaal zeer veel inspanning geleverd. Wanneer ze de zwakke punten van hun kinderen ontdekken, maken de ouders zich zorgen dat wanneer ze mild spreken, hun kinderen niet zullen luisteren en niet zullen kunnen veranderen, maar dat als ze te streng spreken, ze het zelfvertrouwen van hun kinderen zullen beschadigen en hun kinderen niet in staat zullen zijn dit te verdragen. Dit alles wordt uit liefde gedaan en ze leveren een enorme inspanning hiervoor.

2 Jullie die zelf zonen en dochters zijn, hebben waarschijnlijk de liefde van jullie ouders ervaren. Liefde omvat niet alleen vriendelijkheid en aandacht; nog meer omvat het strenge kastijding. Daar bovenop komt dat alles wat God voor de mensheid doet, wordt gedaan uit liefde. Hij opereert onder de voorwaarde van liefde, dit is waarom Hij Zijn uiterste best doet om redding te brengen aan de verdorven mensheid. Hij handelt niet oppervlakkig met mensen, maar maakt veeleer precieze plannen en gaat stap voor stap met hen verder. Met betrekking tot wanneer, waar, met welke toon, met welke spreekmethode en hoeveel inspanning Hij Zich getroost …, kan worden gezegd dat dit allemaal Zijn liefde openbaart en allemaal duidelijk maakt dat Zijn liefde voor de mensheid onbeperkt en onmetelijk is.

Naar ‘Begrijp je Gods liefde voor de mensheid?’ in Verslagen van de gesprekken van Christus

1032 Gods liefde voor de mensheid kent geen grenzen