140 Gods liefde is het echtst

140 Gods liefde is het echtst

I

Het overwinningswerk van God in jullie is zo'n grote redding.

Iedereen van jullie is vol van zonde en losbandigheid.

Nu komen jullie oog in oog met God. Hij tuchtigt en oordeelt.

Jullie krijgen Zijn grote verlossing. Jullie ontvangen Zijn grootste liefde.

Alles wat God doet komt voort uit Zijn liefde.

Hij oordeelt jullie zonden.

Zodat jullie jezelf goed bekijken en verlossing verkrijgen.

II

God wil de mens die Hij eigenhandig heeft gemaakt niet vernietigen.

Hij doet Zijn best om te redden. Hij werkt en spreekt tussen jullie.

God haat jullie niet echt. Zijn liefde is het echtst.

Hij oordeelt omdat de mens niet gehoorzaamt.

Het is de enige manier om te redden.

Alles wat God doet komt voort uit Zijn liefde.

Hij oordeelt jullie zonden.

Zodat jullie jezelf goed bekijken en verlossing verkrijgen.

Alles wat God doet komt voort uit Zijn liefde.

Hij oordeelt jullie zonden.

Zodat jullie jezelf goed bekijken en verlossing verkrijgen.

III

Omdat jullie niet weten hoe te leven,

en op deze smerige, zondige plek wonen,

moet Hij jullie oordelen om jullie te redden.

God wil niet dat jullie nog dieper zakken,

of in dit vuile land leven, vertrapt door Satan of vallend in de hel.

Gods overwinning is alleen om de mens te redden.

Alles wat God doet komt voort uit Zijn liefde.

Hij oordeelt jullie zonden.

Zodat jullie jezelf goed bekijken en verlossing verkrijgen.

Alles wat God doet komt voort uit Zijn liefde.

Hij oordeelt jullie zonden.

Zodat jullie jezelf goed bekijken en verlossing verkrijgen.

Zodat jullie jezelf goed bekijken en verlossing verkrijgen.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

140 Gods liefde is het echtst