251 Gods liefde blijft altijd in mijn hart

251 Gods liefde blijft altijd in mijn hart

Op mijn reis in het voetspoor van God, heb ik al Zijn liefde genoten.

Zijn woorden en Zijn eisen zijn allemaal Zijn bescherming en liefde.

In tijden van grote zwakheid en tranen,

inspireerden Gods woorden me om de waarheid te zoeken.

Altijd als ik teleurgesteld werd,

waren het Zijn woorden die me inspireerden Hem eeuwig lief te hebben.

(God) Uw liefde is onzelfzuchtig en kostbaar.

Ik voel uw liefde nu diep binnenin mij.

(Almachtige God) U bent zo lieflijk. (Uw liefde) Ik herinner me uw liefde.

(God, uw liefde) Ik herinner me uw liefde. Uw liefde, ik herinner me uw liefde.

Gods liefde voor de mens is intens en echt.

Zijn oordelen en beproevingen zijn erop gericht mij te redden en te zuiveren.

Zijn loutering helpt me groeien.

God heeft grote ontberingen geleden om mij te leiden;

Hij blijft altijd aan mijn zijde.

Ik heb geklaagd en Hem verkeerd begrepen,

en Hij heeft dat elke keer verdragen.

(God) Uw liefde is onzelfzuchtig en kostbaar.

Ik voel uw liefde nu diep binnenin mij.

(Almachtige God) U bent zo lieflijk. (Uw liefde) Ik herinner me uw liefde.

(God, uw liefde) Ik herinner me uw liefde. Uw liefde, ik herinner me uw liefde.

Gods onbaatzuchtige liefde is geruild, geruild voor mijn redding.

De waarheid, verleend door God, heeft mij echt leven geschonken.

Het zijn Gods oordeel, tuchtiging en beproevingen die mij hebben gereinigd.

Gods woorden zijn de waarheid en zijn mijn leven geworden.

Gods woorden zijn mijn steunpilaar, ik kan er zelfs geen moment zonder.

O! Almachtige God, uw liefde blijft in mijn hart.

O! Almachtige God, ik zal u eeuwig liefhebben.

Het maakt niet uit hoe verdorven ik ben of hoe lastig ik kan zijn,

God is altijd ongelooflijk geduldig, Hij voedt en bewatert mij altijd.

Door vervolging, tegenslag en mislukkingen,

hebben Gods woorden me aangemoedigd.

Zijn liefde is zeer prachtig en waar. Ik zou voor altijd zo kunnen spreken.

(God) Uw liefde is onzelfzuchtig en kostbaar.

Ik voel uw liefde nu diep binnenin mij.

(Almachtige God) U bent zo lieflijk. (Uw liefde) Ik herinner me uw liefde.

(God, uw liefde) Ik herinner me uw liefde. Uw liefde, ik herinner me uw liefde.

251 Gods liefde blijft altijd in mijn hart