130 Voor allen zorgt God volmaakt

130 Voor allen zorgt God volmaakt

I

Grootsheid, heiligheid, soevereiniteit en liefde,

details van Gods essentie en gezindheid

worden onthuld, elke keer dat Hij Zijn werk uitvoert,

zichtbaar in Zijn wil jegens de mens, vervuld in het leven van elk mens.

II

Of je het wel of niet in je leven voelde,

God zorgt voor elk mens op elke manier.

Met oprechtheid, wijsheid, op zo vele wijzen,

Hij warmt het hart, beroert de ziel.

Dit is nu waar en blijft dat altijd.

III

Grootsheid, heiligheid, soevereiniteit en liefde,

details van Gods essentie en gezindheid

worden onthuld, elke keer dat Hij Zijn werk uitvoert,

zichtbaar in Zijn wil jegens de mens, vervuld in het leven van elk mens.

Dit is een onbetwistbaar feit.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

130 Voor allen zorgt God volmaakt