302 Gods medelijden met de mensheid

302 Gods medelijden met de mensheid

Medelijden kan liefhebben betekenen.

Medelijden kan beschermen betekenen.

Medelijden kan geen pijn willen doen betekenen.

Medelijden kan tederheid voelen betekenen.

Alleen de Schepper heeft medelijden met de mens,

de Schepper heeft oneindige affectie voor de mens.

Alleen de Schepper kan de mens genade schenken

en Zijn hele schepping koesteren.

Medelijden kan tedere liefde en affectie tonen.

Medelijden kan niet op willen geven betekenen.

Medelijden is Gods genade en tolerantie jegens de mens.

Dit woord legt de houding en het hart van God bloot.

Alleen de Schepper heeft medelijden met de mens,

de Schepper heeft oneindige affectie voor de mens.

Alleen de Schepper kan de mens genade schenken

en Zijn hele schepping koesteren.

De mensen van Nineve waren net zo verdorven

en net zo gewelddadig als de mensen van Sodom,

maar hun berouw maakte dat God van gedachten veranderde.

Dus besloot Hij hen niet te vernietigen.

De mensen van Nineve omarmden Gods bevelen

met eerlijke onderwerping en berouw voor hun zonden,

en ook met hun ware en oprechte daden.

Dus God verleende hen Zijn medelijden.

Niemand kan Gods beloning dupliceren,

noch Gods medelijden met de mensheid.

Niemand kan Gods genade of tolerantie bezitten,

noch Gods oprechte gevoelens jegens de mensheid.

Alleen de Schepper heeft medelijden met de mens,

de Schepper heeft oneindige affectie voor de mens.

Alleen de Schepper kan de mens genade schenken

en Zijn hele schepping koesteren.

Naar ‘God Zelf, de unieke II’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

302 Gods medelijden met de mensheid