92 De sleutel tot geloof is het accepteren van Gods woorden als de realiteit van het leven

92 De sleutel tot geloof is het accepteren van Gods woorden als de realiteit van het leven

I

Geloof in God zou niet mogen zijn om wonderen en tekenen te zien,

noch omwille van je eigen vlees,

maar om 't begrip van God na te streven en Hem te gehoorzamen.

Zoals Petrus, gehoorzaam Hem tot de dood.

Dit is wat je nu moet proberen en bereiken.

Geloof in God betekent de acceptatie

van Zijn woord als de realiteit van het leven.

Beoefen Zijn woorden, woorden uit Zijn mond, draag ze uit in jezelf.

Dit is de verworvenheid van het doel van God.

II

Gods woord eten en drinken is om God echt te kennen

en om Hem tevreden te stellen.

Gods woord eten en drinken

is bedoeld om een diepere kennis te krijgen van God.

Alleen dan kan je God gehoorzamen en van Hem houden.

Dit zou het doel moeten zijn van het geloof in God.

Geloof in God betekent de acceptatie

van Zijn woord als de realiteit van het leven.

Beoefen Zijn woorden, woorden uit Zijn mond,

draag ze uit in jezelf.

Dit is de verworvenheid van het doel van God.

III

Geloof in God betekent het nastreven van het vervolmaakt worden door God,

en volledige gehoorzaamheid aan God.

Als je zonder klacht God kan gehoorzamen,

en gedachtig bent van al Gods wensen, de gestalte en stijl van Petrus hebt,

dan slaag je in je geloof, word je verworven door God.

Als je alleen probeert en wonderen en tekenen ziet,

dan is de visie van je geloof verkeerd.

Geloof in God betekent de acceptatie

van Zijn woord als de realiteit van het leven.

Beoefen Zijn woorden, woorden uit Zijn mond, draag ze uit in jezelf.

Dit is de verworvenheid van het doel van God.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

92 De sleutel tot geloof is het accepteren van Gods woorden als de realiteit van het leven