894 God redt degenen die God vereren en het kwaad vermijden

894 God redt degenen die God vereren en het kwaad vermijden

I

In de tijd van Noach, was de mens afgedwaald,

enorm verdorven, en ze verloren de zegen van God,

niet meer verzorgd door God, Zijn beloften verloren.

Zonder Gods licht, leefden ze in het duister,

werden ze losbandig van natuur, werden ze gruwelijk verdorven.

Alleen Noach vermeed kwaad en vereerde God,

dus hij was in staat om Gods stem te horen en Zijn instructies te horen

en de ark te bouwen naar Zijn bevel.

Hij verzamelde allerlei levende wezens van elke soort en maat en geslacht.

En nadat alles was voorbereid liet God zijn vernietiging los op de wereld.

II

Ze waren zo ver gevallen dat ze Gods beloften niet langer konden ontvangen.

Ze waren niet geschikt om Zijn gezicht te zien,

en niet in staat om Zijn stem te horen.

Want ze hadden God verlaten, weggeworpen wat Hij had gegeven.

En al Zijn lessen waren ze al vergeten.

Alleen Noach vermeed kwaad en vereerde God,

dus hij was in staat om Gods stem te horen en Zijn instructies te horen

en de ark te bouwen naar Zijn bevel.

Hij verzamelde allerlei levende wezens van elke soort en maat en geslacht.

En nadat alles was voorbereid liet God zijn vernietiging los op de wereld.

III

Zo erg was hun dwalen en verdorvenheid, dat ze alle menselijkheid verloren.

Hun kwaad was zo grondig en ellendig dat ze steeds dichter kwamen bij de dood

en ze raakten verder en verder van Gods pad

en ze werden aan Zijn straf en toorn onderworpen.

Alleen Noach vermeed kwaad en vereerde God,

dus hij was in staat om Gods stem te horen en Zijn instructies te horen

en de ark te bouwen naar Zijn bevel.

Hij verzamelde allerlei levende wezens van elke soort en maat en geslacht.

En nadat alles was voorbereid liet God zijn vernietiging los op de wereld.

IV

Alleen Noach en zijn familie bleven in leven,

alleen hij en zijn zeven familieleden overleefden.

Want hij vermeed kwaad en vereerde Jehova.

Ja, Noach vermeed kwaad en vereerde Jehova.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

894 God redt degenen die God vereren en het kwaad vermijden