68 God wenst de mens zoveel mogelijk te redden

68 God wenst de mens zoveel mogelijk te redden

I

Gedurende Gods werk van verlossing,

zal Hij degenen redden die Hij kan redden zoveel als mogelijk is,

en Hij zal zich van niemand ontdoen.

Maar al diegenen die niet in staat zijn om hun gezindheid te veranderen,

of God volledig te gehoorzamen worden mikpunten voor straf.

Allen die het overwinnen van woorden aanvaarden

zullen vele kansen tot verlossing hebben.

Gods verlossing zal hen Zijn uiterste goedheid en tolerantie tonen.

Als mensen zich keren van het slechte pad,

als ze berouw hebben, zal God hen de kans geven

om Zijn verlossing te verkrijgen.

II

Deze fase van werk, het werk van woorden,

openbaart aan de mensen alle wegen en geheimen die ze niet begrijpen.

Dit helpt de mens de wil van God te kennen en Gods vereisten voor de mens.

Zo kunnen ze Gods woorden beoefenen en hun gezindheid veranderen.

Allen die het overwinnen van woorden aanvaarden

zullen vele kansen tot verlossing hebben.

Gods verlossing zal hen Zijn uiterste goedheid en tolerantie tonen.

Als mensen zich keren van het slechte pad,

als ze berouw hebben, zal God hen de kans geven

om Zijn verlossing te verkrijgen.

III

God gebruikt alleen woorden om Zijn werk te doen.

Hij straft mensen niet omwille van hun kleine rebellie,

want nu is de tijd voor verlossing.

Als allen die rebelleren gestraft zouden worden,

zou niemand de kans hebben om gered te worden.

Ze zouden allen gestraft worden en in Hades vallen.

De woorden die de mens beoordelen staan hen toe

zichzelf te kennen en God te gehoorzamen,

niet om gestraft te worden door het oordeel van deze woorden.

Allen die het overwinnen van woorden aanvaarden

zullen vele kansen tot verlossing hebben.

Gods verlossing zal hen Zijn uiterste goedheid en tolerantie tonen.

Als mensen zich keren van het slechte pad,

als ze berouw hebben, zal God hen de kans geven

om Zijn verlossing te verkrijgen.

IV

Als mensen voor het eerst rebelleren tegen God,

heeft Hij niet de wens hen ter dood te stellen,

maar doet Hij er alles aan om hen te redden.

Als men geen plaats voor verlossing heeft,

zal God hen aan de kant schuiven.

Hij straft niet snel omdat Hij eerst iedereen die gered kan worden, wil redden.

Allen die het overwinnen van woorden aanvaarden

zullen vele kansen tot verlossing hebben.

Gods verlossing zal hen Zijn uiterste goedheid en tolerantie tonen.

Als mensen zich keren van het slechte pad,

als ze berouw hebben, zal God hen de kans geven

om Zijn verlossing te verkrijgen.

V

Hij oordeelt, verlicht, leidt de mensen alleen door woorden,

niet door hen neer te slaan met een stok.

Woorden gebruiken om te redden is het doel,

de betekenis van deze laatste werkfase.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

68 God wenst de mens zoveel mogelijk te redden