468 Het werk van de Heilige Geest is normaal en praktisch

468 Het werk van de Heilige Geest is normaal en praktisch

Vers 1

Al het werk van de Heilige Geest is normaal en het is echt.

Wanneer je Gods woorden leest en bidt,

ben je standvastig vanbinnen.

Dan kan de buitenwereld geen invloed op je hebben,

en ben je vanbinnen helder.

Je bent bereid God echt lief te hebben,

je verfoeit de kwade wereld,

houdt je graag bezig met positieve dingen.

Dit is leven in God, en niet zoveel plezier hebben,

zoals sommigen zeggen.

Vandaag moet alles beginnen, alles beginnen bij de werkelijkheid.

O, ja, alles wat God doet, alles wat God doet is echt.

Vers 2

Je moet in al je ervaring aandacht schenken aan

het echt kennen van God,

de manieren zoeken waarop Hij werkt,

hoe de Heilige Geest mensen verlicht en mensen raakt,

aan dat je de voetafdrukken van al het werk van God zoekt.

Als je de woorden van God eet en drinkt, en bidt,

en echter samenwerkt,

en je zoals Petrus, al het slechte afwijst,

en het goede van alle eeuwen verwerkt,

als je alles wat je kan doet

om mee te werken met Gods werk,

als je luistert en waarneemt met je oren en ogen,

en overdenkt en bidt in je hart,

dan zal God je zeker, je zeker leiden!

Vandaag moet alles beginnen, alles beginnen bij de werkelijkheid.

O, ja, alles wat God doet, alles wat God doet is echt.

Vandaag moet alles beginnen, alles beginnen bij de werkelijkheid.

O, ja, alles wat God doet, alles wat God doet is echt.

Naar ‘Hoe je de werkelijkheid kunt kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

468 Het werk van de Heilige Geest is normaal en praktisch