154 Een keuze zonder spijt

154 Een keuze zonder spijt

1

Wanneer de arrestaties en de christenvervolging door de CCP steeds wreder worden,

wanneer de stad vol duistere gruwelen is, en ik vlucht waarheen ik maar kan,

wanneer de vrijheid in een naargeestige gevangenis is opgesloten,

wanneer mijn enige gezelschap een lange nacht vol pijn is,

zal mijn geloof in God zal niet wankelen;

nooit zal ik mijn Heer, mijn God verraden.

Almachtige, ware God, mijn hart behoort aan u.

Opsluiting kan alleen mijn lichaam bedwingen.

Het kan mijn voeten er niet van weerhouden u te volgen.

Pijnlijk lijden, een hobbelige weg –

met het richtsnoer van uw woorden kent mijn hart geen angst,

vergezeld van uw liefde is mijn hart verzadigd.

2

Wanneer de verwoestende foltering door de duivels van de CCP steeds feller wordt,

wanneer ik steeds opnieuw brandende pijn onderga,

wanneer het vlees op zijn zwakst is en de kwelling ervan het meest intens,

op het laatste moment, wanneer ze op het punt staan mij het leven te ontnemen,

zal ik nooit toegeven aan de grote rode draak,

nooit een Judas zijn, een schandvlek voor God.

Almachtige, ware God, tot de dood zal ik u trouw zijn.

De duivels kunnen alleen maar mijn lichaam folteren en teisteren.

Het leven en de dood zullen voor eeuwig onder uw heerschappij staan.

Ik zal alles verzaken om van u te getuigen.

Als dat Satan te schande maakt, zal ik sterven zonder mij te beklagen.

Het is voor mij een eer te leven om van u te getuigen.

Refrein

Hoe heerlijk is het om in dit leven Christus te volgen en de liefde voor God na te streven!

Met hart en ziel zou ik God genoegdoening moeten schenken; ik ben bereid alles te verzaken om van God te getuigen.

Zo lang ik leef, is het schenken van mijn hele wezen aan God een keuze waar ik nooit spijt van zal hebben.

154 Een keuze zonder spijt