69 Een hart-tot-hart gesprek met God

69 Een hart-tot-hart gesprek met God

I

Oh God! Er is zoveel in mijn hart dat ik u zeggen wil.

Via uw woorden is mijn hart geopend, ik hoorde uw stem.

Uw woorden zijn waarheid, voeden mijn hart als bronwater.

Denkend aan uw woorden, is mijn hart helder, in vrede, vreugde.

Ik begrijp nu de waarheid door uw woorden te beoefenen.

Ik zie uw rechtvaardigheid, heilige, ware liefde in uw woorden.

Ik voel uw lieflijkheid; u bent liefde zo waardig.

In geloof heb ik vrede, vreugde genoten; ben dichter bij u.

Ik heb nu gezien dat het oordeel van de laatste dagen

zo betekenisvol is voor de corrupte mensheid.

Dus heb ik beslist dat ik waarheid zal nastreven,

mijn plicht zal vervullen om uw liefde voor mij terug te betalen.

II

Oh God! Er is zoveel in mijn hart dat ik u zeggen wil.

Uw woorden doorboren mijn hart en leggen mijn ziel bloot.

Ik ben vol van Satans gezindheid,

arrogant, moeilijk, lieg vaak en bedrieg u.

Ik heb nu gezien dat het oordeel van de laatste dagen

zo betekenisvol is voor de corrupte mensheid.

Dus heb ik beslist dat ik waarheid zal nastreven,

mijn plicht zal vervullen om uw liefde voor mij terug te betalen.

III

Zwaar corrupt, vol kwistige hoop, handel ik met u.

Het zijn uw oordeel en tuchtiging die mij redden.

Zonder dat zink ik naar de hel omdat ik u weersta.

Zonder uw waarheden zou mijn geloof ijdel zijn.

Ik heb nu gezien dat het oordeel van de laatste dagen

zo betekenisvol is voor de corrupte mensheid.

Dus heb ik beslist dat ik waarheid zal nastreven,

mijn plicht zal vervullen om uw liefde voor mij terug te betalen.

69 Een hart-tot-hart gesprek met God