Een heel ernstig probleem: verraad (1)

Een heel ernstig probleem: verraad (1)

Mijn werk staat op het punt te worden voltooid. De vele jaren die we met elkaar hebben doorgebracht, zijn ondragelijke herinneringen aan het verleden geworden. Ik ben doorgegaan met het herhalen van mijn woorden en mijn nieuwe werk is nog altijd in ontwikkeling. Natuurlijk is mijn advies een onmisbaar onderdeel van al het werk dat ik doe. Zonder mijn raadgeving zullen jullie allemaal verloren raken en met lege handen komen te staan. Mijn werk staat op het punt te worden voltooid en beëindigd; ik wil nog steeds wat werk verrichten betreffende het geven van advies, dat wil zeggen, enkele woorden van advies aan jullie geven om naar te luisteren. Ik kan alleen maar hopen dat jullie mijn enorme inspanningen niet zullen verkwisten, maar bovenal dat jullie mijn zorgen en gedachten zullen begrijpen en dat mijn woorden de basis voor jullie gedrag als mens zal vormen. Of jullie nu naar mijn woorden willen luisteren of niet, of jullie nu bereid zijn ze ter harte te nemen of niet, jullie moeten ze uiterst serieus nemen. Als jullie dat niet doen, zal jullie zorgeloze gezindheid en gedrag mij erg van streek maken en mij misschien zelfs wel van jullie laten walgen. Ik hoop ontzettend dat jullie mijn woorden keer op keer opnieuw zullen lezen – wel duizenden malen – en ze zelfs uit jullie hoofd zullen leren. Dat is de enige manier om aan mijn verwachtingen van jullie te voldoen. Op dit moment leeft echter geen van jullie op deze manier. Integendeel, jullie leven allemaal op losbandige wijze, gulzig etend en drinkend, en geen van allen gebruiken jullie mijn woorden om jullie hart en ziel te verrijken. Om die reden ben ik tot de conclusie gekomen dat het ware gezicht van de mensheid een gezicht is dat mij altijd zal verraden en dat niemand ooit echt trouw zal kunnen zijn aan mijn woorden.

“De mensheid is zo bedorven door Satan dat ze er niet eens meer menselijk uitziet.” Deze zin heeft door de meeste mensen nu wel enige erkenning gekregen. Zogezegd, omdat deze ‘erkenning’ niet meer dan een oppervlakkige bevestiging is, in plaats van een daadwerkelijk weten. Aangezien geen van jullie zichzelf daadwerkelijk kan begrijpen of ontleden, nemen jullie mijn woorden maar voor een deel serieus en blijft er altijd enige twijfel bestaan. Ik gebruik nu echter feitelijke informatie om een ernstig probleem van de mensheid uit te leggen, en dat probleem is verraad. Jullie zijn allemaal bekend met het woord ‘verraad’ omdat de meeste mensen in hun leven zelf weleens iemand verraden hebben. Een man heeft bijvoorbeeld zijn vrouw verraden, een vrouw heeft haar man verraden, een zoon heeft zijn vader verraden, een dochter heeft haar moeder verraden, een slaaf heeft zijn meester verraden, vrienden hebben elkaar verraden, familieleden hebben elkaar verraden, verkopers hebben kopers verraden, enzovoorts. In al deze voorbeelden komt de essentie van verraad voor. Kortgezegd is verraad gedrag waarbij een belofte verbroken wordt, iemands principes overboord gegooid worden of onethisch gehandeld wordt en waarbij een stukje menselijkheid verloren gaat. Of je je als mens nu een of meerdere situaties kunt herinneren waarin je iemand verraden hebt, als jullie op deze wereld geboren zijn, kan het niet anders dan dat jullie iets gedaan hebben om de waarheid te verraden. Als je in staat bent om je ouders en vrienden te verraden, ben je ook in staat om anderen te verraden en ben je bovenal in staat om mij te verraden en dingen te doen waarvan ik walg. Met andere woorden, aan de oppervlakte is verraad niet slechts immoreel gedrag, maar is ook in strijd met de waarheid. En dat is nu precies de bron van de weerstand en ongehoorzaamheid van de mensheid tegenover mij. Dit heb ik samengevat in de volgende verklaring: Verraad is de natuur van de mens. Deze natuur is de natuurlijke vijand van iedereen die met mij verenigbaar is.

Ieder gedrag waarmee niet aan mij wordt gehoorzaamd, is verraad. Gedrag dat niet trouw is aan mij, is verraad. Tegen mij liegen en mij bedriegen is verraad. Je zelfbedachte bevindingen verspreiden is verraad. Mijn getuigenissen en doelen niet beschermen is verraad. Een glimlach opzetten als je mij diep in je hart al hebt verlaten is verraad. Dit soort gedragingen zijn allemaal dingen waar jullie altijd toe in staat geweest zijn en ze komen dan ook regelmatig voor. Zelf denken jullie misschien niet dat dat een probleem is, maar dat zie ik anders. Ik kan het feit dat jullie mij verraden niet zomaar afdoen als iets onbelangrijks en ik kan het al helemaal niet negeren. Ik werk nu te midden van jullie, maar desondanks zijn jullie nog altijd verraders. Als er op een dag niemand meer om jullie geeft en over jullie waakt, worden jullie dan niet allemaal koningen van de heuvel?[a] Maar wie ruimt dan jullie puinhopen op als jullie een catastrofe veroorzaken? Jullie denken misschien dat kleinschalig verraad zeldzaam in plaats van aanhoudend gedrag is en dat jullie er niet zo serieus op aangesproken zouden moeten worden omdat jullie dan gezichtsverlies lijden. Als jullie dat geloven, is dat echter het bewijs dat jullie fijngevoeligheid missen. Hoe meer iemand op die manier denkt, des te meer voldoet hij aan het voorbeeld en archetype van de rebel. De mens leeft naar zijn natuur en rekent erop dat die natuur hem in leven houdt, wat het onmogelijk maakt om te veranderen. Precies hetzelfde werkt het met verraad – als je in staat bent een familielid of vriend te verraden, bewijst dat alleen maar dat verraad een onderdeel van je leven is waarmee je geboren bent. Dat is iets wat geen mens kan ontkennen. Als iemand bijvoorbeeld graag de spullen van een ander steelt, is ‘het leuk vinden om te stelen’ een onderdeel van zijn leven. Als hij soms wel, maar soms ook niet steelt, is dat nog geen bewijs dat het stelen enkel onderdeel van zijn gedrag is. Integendeel, want het stelen is onderdeel van zijn leven, van zijn natuur. Sommige mensen zullen vragen: Maar als stelen in zijn natuur zit, hoe kan het dan dat hij soms mooie spullen ziet, maar die vervolgens niet steelt? Het antwoord op die vraag is simpel. Er zijn allerlei redenen waarom hij sommige spullen niet zal stelen. Sommige voorwerpen zijn bijvoorbeeld te groot om ongezien weg te smokkelen, niet elk moment is even geschikt om iets te stelen, sommige dingen zijn te duur en worden te goed bewaakt, wekken de interesse niet of komen niet van pas, enzovoorts. Dit zijn allemaal mogelijke redenen. Maar of iemand nu steelt of niet, er kan op geen enkele manier worden bewezen dat de gedachte om te stelen slechts een kort moment door zijn hoofd flitst. Integendeel, want het stelen is onderdeel van zijn natuur en dat is moeilijk te veranderen. Zo’n persoon is niet tevreden na slechts één keer stelen, maar gedachten om andermans spullen toe te eigenen als hun eigendom steken de kop op, telkens als ze geconfronteerd worden met iets moois of een geschikte situatie. Daarom zeg ik dat de neiging om te stelen niet iets tijdelijks is dat af en toe de kop opsteekt, maar dat het onderdeel is van iemands natuur.

Iedereen kan zijn eigen woorden en handelingen gebruiken om zijn ware gezicht te laten zien. Dit ware gezicht is natuurlijk zijn natuur. Als je iemand bent die graag in bedekte termen spreekt, ben je van nature oneerlijk. Als je van nature erg sluw bent en je graag op een geniepige manier met mensen omgaat, zul je waarschijnlijk makkelijk mensen om de tuin kunnen leiden. Als je van nature naargeestig bent, zul je mensen misschien met je woorden kunnen verleiden, maar zullen je daden je naargeestige bedoelingen alsnog verraden. Als je van nature erg lui bent en er alles aan doet om mensen daarvan af te leiden, zullen je daden vluchtig zijn en weet je de aandacht altijd van de waarheid af te houden. Als je van nature erg meelevend bent, zullen je woorden redelijk zijn en je daden de waarheid bevestigen. Als je van nature trouw bent, moeten je woorden wel oprecht zijn en je daden goed, waardoor je meester geen enkele reden heeft om je niet te vertrouwen. Als je van nature wellustig of een geldwolf bent, zal je hart vol zijn van deze dingen en zul je onverhoopt dingen doen die immoreel zijn, waardoor mensen van je zullen walgen. Zoals ik al zei, is het erg moeilijk om te veranderen als je van nature een neiging tot verraderlijk gedrag met je meedraagt. Vertrouw er niet op goed geluk op dat jullie van nature geen verraad met jullie meedragen, simpelweg omdat jullie nog nooit iemand kwaad gedaan hebben. Als je dat denkt, ben ook jij afstotelijk. De woorden die ik elke keer gesproken heb zijn bedoeld voor alle mensen, niet slechts voor één persoon of voor een specifiek soort persoon. Dat je mij op één gebied niet verraden hebt, wil nog niet zeggen dat je mij op andere gebieden niet alsnog kunt verraden. Sommige mensen verliezen hun vertrouwen in de waarheid tijdens moeilijke periodes in hun huwelijk. Sommige mensen zijn mij niet langer trouw omdat er problemen in hun familie zijn. Sommige mensen verlaten mij om hun eigen geluk en een opwindend leven na te jagen. Sommige mensen vallen liever in een donker ravijn dan het licht en de vreugde van de Heilige Geest te ervaren. Sommige mensen negeren het advies van vrienden om zodoende hun verlangen naar rijkdom te bevredigen en kunnen zelfs nu hun fouten nog niet erkennen en hun leven veranderen. Sommige mensen leven slechts tijdelijk onder mijn naam om mijn bescherming te verkrijgen, terwijl anderen zich beperkt inzetten omdat ze zich vasthouden aan het leven en bang zijn voor de dood. Zijn deze en andere immorele en onwaardige daden niet simpelweg gedragingen die aantonen dat mensen mij diep in hun hart allang verraden hebben? Natuurlijk weet ik dat het verraad van de meeste mensen niet doelbewust, maar slechts een gevolg van hun natuur is. Niemand wil mij verraden en bovendien is niemand ooit blij nadat ze iets gedaan hebben om mij te verraden. Integendeel, ze beven van angst, toch? Dus hoe denken jullie dit verraad goed te kunnen maken en de huidige situatie te kunnen veranderen?

Voetnoot:

a. Een Chinees gezegde dat letterlijk betekent: “Boeven die de bergen bezetten en zichzelf tot koning uitroepen.”

Een heel ernstig probleem: verraad (1)