63 Alleen zij die de waarheid aanvaarden kunnen Gods stem horen

63 Alleen zij die de waarheid aanvaarden kunnen Gods stem horen

I

Daar waar de verschijning van God is,

is er uitdrukking van de waarheid en de stem van God.

Alleen zij die de waarheid aanvaarden

kunnen Gods stem horen en Zijn verschijning zien.

Vergeet je standpunt van "onmogelijk"!

Gedachten van onmogelijk zullen waarschijnlijk komen.

Gods wijsheid stijgt hoger dan de hemelen.

Zijn gedachten en Zijn werk zijn ver voorbij die van ieder mens.

Hoe onmogelijker iets is, hoe meer waarheid er te zoeken is.

Hoe verder voorbij het begrip van de mens, hoe meer het Gods wil bevat.

Los van waar Hij verschijnt, God is nog steeds God, God is nog steeds God.

En Zijn wezen zal nooit veranderen door waar Hij is verschenen.

Zet je noties opzij, stil je hart, lees deze woorden.

Als je verlangt naar de waarheid, zal God je Zijn wil en woorden laten weten.

II

Gods gezindheid blijft dezelfde.

Waar Hij zich ook bevindt, Hij blijft de God van de mensheid.

Jezus is de God van alle Israëliërs, God van Azië, Europa, en het hele universum.

Zoek Gods wil in Zijn uiting, ontdek Zijn verschijning, volg Zijn voetstappen.

God is de waarheid, de weg, het leven.

Zijn woorden en verschijning bestaan tegelijkertijd.

Zijn gezindheid en voetstappen worden altijd bekendgemaakt aan de mens.

Broeders, zusters, hoop dat je Gods beeld in deze woorden kan zien.

Volg Hem naar een nieuwe eeuw, naar een nieuwe hemel en aarde

die voorbereid zijn voor allen die op Gods verschijning wachten.

Zet je noties opzij, stil je hart, lees deze woorden.

Als je verlangt naar de waarheid, zal God je Zijn wil en woorden laten weten.

Zet je noties opzij, stil je hart, lees deze woorden.

Als je verlangt naar de waarheid, zal God je Zijn wil en woorden laten weten.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

63 Alleen zij die de waarheid aanvaarden kunnen Gods stem horen