46 God volbrengt alles in de laatste dagen vooral met woorden

46 God volbrengt alles in de laatste dagen vooral met woorden

I

Tijdens de laatste dagen wanneer God incarneert,

gebruikt Hij vooral het woord om alles te openbaren en volbrengen.

Alleen in Zijn woorden kan je zien wat Hij is, Hij is God Zelf.

God in het vlees doet geen ander werk dan het spreken van woorden.

Er is geen nood aan feiten, woorden zullen nu voldoen.

God is naar de aarde gekomen in de laatste dagen

om de bediening van het woord uit te voeren.

Zodat de mens Hem kan kennen, zien wat Hij is,

Zijn wijsheid en al Zijn wonderlijke daden van Zijn woord.

II

In de komende toekomst zal Zijn woord neerdalen op elke religie en groep,

elke natie en denominatie.

God gebruikt het woord om te overwinnen

en laat iedereen het gezag en de macht ervan zien.

Dus vandaag kijk je naar het enige woord van God.

In het Tijdperk van het Koninkrijk,

gebruikt God vooral het woord om alle mensen te overwinnen.

God is naar de aarde gekomen in de laatste dagen

om de bediening van het woord uit te voeren.

Zodat de mens Hem kan kennen, zien wat Hij is,

Zijn wijsheid en al Zijn wonderlijke daden van Zijn woord.

III

Op de dag van Gods glorie zullen Gods woorden hun kracht en gezag tonen.

Sinds het begin van de tijden tot nu, zullen al Zijn woorden worden vervuld.

Het is op deze manier dat glorie aan God zal zijn op aarde.

Daarom zullen Zijn woorden voor altijd over de aarde heersen.

In het Tijdperk van het Koninkrijk,

gebruikt God vooral het woord om alle mensen te overwinnen.

God is naar de aarde gekomen in de laatste dagen

om de bediening van het woord uit te voeren.

Zodat de mens Hem kan kennen, zien wat Hij is,

Zijn wijsheid en al Zijn wonderlijke daden van Zijn woord.

IV

Al de slechten getuchtigd door Zijn woorden,

alle rechtvaardigen worden gezegend.

Alle gevestigden, vervolmaakt door Zijn woorden,

zonder nood voor tekenen en wonderen.

Alles zal volbracht worden door Zijn woorden,

en Zijn woorden zullen feiten maken.

God is naar de aarde gekomen in de laatste dagen

om de bediening van het woord uit te voeren.

Zodat de mens Hem kan kennen, zien wat Hij is,

Zijn wijsheid en al Zijn wonderlijke daden van Zijn woord.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

46 God volbrengt alles in de laatste dagen vooral met woorden