Waarmee een geschikte herder moet zijn toegerust

Waarmee een geschikte herder moet zijn toegerust

Je moet inzicht hebben in de vele gesteldheden waar mensen zich in bevinden wanneer de Heilige Geest in hen werkt. Vooral degenen die samenwerken in het dienen van God, moeten een bijzonder begrip hebben van de vele gesteldheden als gevolg van het werk dat de Heilige Geest in mensen verricht. Als je alleen maar over talrijke ervaringen praat en over de vele manieren om binnen te gaan, toont dit aan dat jouw ervaring te eenzijdig is. Zonder je werkelijke gesteldheid te kennen of de principes van de waarheid te begrijpen, is het niet mogelijk om een wijziging in gezindheid te bewerkstelligen. Zonder de principes van het werk van de Heilige Geest te kennen of de vrucht die dit draagt te begrijpen, zal het moeilijk zijn om het werk van kwade geesten te doorzien. Je moet het werk van kwade geesten en de opvattingen van mensen blootleggen en direct tot de kern van het probleem komen; je moet ook de vele ontsporingen in de activiteiten van mensen of problemen met het geloof in God aanwijzen zodat zij deze kunnen herkennen. Zorg er in ieder geval voor dat zij zich niet negatief of passief voelen. Je moet echter inzicht hebben in de moeilijkheden waar de meeste mensen objectief mee kampen en niet onredelijk zijn of ‘proberen een varken te leren zingen’; dat is dwaas gedrag. Om de talrijke moeilijkheden van mensen op te lossen, moet je de dynamiek van het werk van de Heilige Geest begrijpen en inzicht hebben in hoe de Heilige Geest in verschillende mensen werkt; je moet begrip hebben van de moeilijkheden van mensen, de tekortkomingen van mensen, de hoofdzaken van het probleem doorzien en tot de kern van het probleem komen, zonder afwijkingen of dwalingen. Alleen een persoon met deze kwaliteiten is geschikt om samen te werken in het dienen van God.

Of je in staat bent de kernproblemen te begrijpen en veel dingen duidelijk te zien, hangt af van jouw eigen ervaringen. De wijze waarop je dingen ervaart, heeft invloed op hoe jij leidinggeeft aan anderen. Als je teksten en doctrines begrijpt, kan je anderen helpen deze te begrijpen. De wijze waarop je de realiteit van Gods woorden ervaart, is de wijze waarop je anderen leidt om de realiteit van Gods woorden binnen te gaan. Als je in staat bent vele waarheden te begrijpen en veel dingen in Gods woorden duidelijk ziet, kan je anderen helpen vele waarheden te begrijpen en dan zullen degenen aan wie je leidinggeeft een helder inzicht in de visioenen hebben. Als jij je richt op het doorgronden van bovennatuurlijke gevoelens, zullen degenen aan wie je leidinggeeft, zich ook op zulke gevoelens richten. Als jij praktisch handelen verwaarloost en de nadruk legt op spreken, zullen degenen aan wie je leidinggeeft zich ook richten op het spreken, zonder in actie te komen en zonder enige verandering in hun gezindheden. Zij zullen slechts aan de buitenkant enthousiast zijn en geen waarheden praktiseren. Alle mensen geven door aan anderen wat zij zelf hebben. Wat voor type persoon iemand is, bepaalt het pad waarop hij anderen leidt en dat bepaalt ook het type mensen aan wie hij leidinggeeft. Om echt door God te kunnen worden gebruikt, moeten jullie niet alleen daarnaar streven, maar hebben jullie ook veel verlichting van God, leiding vanuit Gods woorden, Gods behandeling en de loutering van Zijn woorden nodig. Daarenboven moet je in normale gevallen nog aandacht besteden aan je observaties, gedachten, overwegingen, conclusies, absorptie of eliminaties. Dit zijn allemaal wegen voor jullie om de realiteit binnen te gaan en ze zijn stuk voor stuk onontbeerlijk — dat is de manier waarop God werk uitvoert. Als je deze methode binnengaat, waarmee God werk uitvoert, krijg je de kans om elke dag door God tot volmaaktheid te worden gebracht. En op elk moment, ongeacht of jij je in moeilijke of prettige omstandigheden bevindt, of je wordt beproefd of verleid, of je werkt of niet, of je het leven als individu of binnen een collectief leidt, je zult altijd mogelijkheden vinden om door God tot volmaaktheid te worden gebracht, zonder dat ook maar een van die mogelijkheden je ontgaat. Je zult in staat zijn ze allemaal te ontdekken, zodat het voor jou niet langer geheim is hoe je Gods woorden kunt ervaren.

Waarmee een geschikte herder moet zijn toegerust