913 Nadat God is teruggekeerd naar Sion

913 Nadat God is teruggekeerd naar Sion

1 Nadat ik ben teruggekeerd naar Sion, zullen de mensen op aarde mij blijven prijzen zoals in het verleden. Al die trouwe dienstdoeners zullen blijven wachten om mij te dienen, maar hun functie zal ten einde moeten komen. Het beste dat ze kunnen doen is nadenken over het feit dat ik op aarde ben. In die tijd zal ik catastrofes brengen over hen die rampspoed lijden. Maar zoals[a] allen geloven dat ik een rechtvaardige God ben, zal ik die trouwe dienstdoeners zeker niet straffen en zij zullen alleen mijn genade ontvangen. Want ik heb gezegd dat ik alle boosdoeners zal straffen, en dat degenen die goede daden verrichten, materieel genot zullen ontvangen dat door mij geschonken is. Dit is een openbaring waaruit blijkt dat ik zelf de God van gerechtigheid en trouw ben.

2 Bij mijn terugkeer naar Sion zal ik me tot elk volk in de wereld wenden. Ik zal de Israëlieten tot zaligheid brengen en de Egyptenaren tuchtigen. Dat is de volgende stap in mijn werk. Mijn werk in die tijd zal niet hetzelfde zijn als in de huidige tijd: het zal geen werk in het vlees zijn, maar het zal het vlees volledig overstijgen. En omdat ik gesproken heb, zal het worden gedaan, en als ik het gebied, zal het snel gebeuren. Zolang het door mij is gezegd, zal het onmiddellijk in werking treden. Dat is de ware betekenis van de onmiddellijke verwezenlijking van mijn woord zodra het wordt uitgesproken, omdat wat ik zeg gezag in zichzelf heeft. Ik spreek daarmee over een aantal algemene dingen om de mensen op aarde een paar aanwijzingen te geven, zodat ze er niet allerlei wilde speculaties op loslaten. Wanneer die tijd komt, zal alles door mij geregeld worden. Niemand mag eigenzinnig handelen, want anders zal mijn hand hem treffen.

Naar ‘Hoofdstuk 120’ van ‘Uitspraken van Christus aan het begin’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

913 Nadat God is teruggekeerd naar Sion