923 De hele mensheid zou God moeten aanbidden

923 De hele mensheid zou God moeten aanbidden

Een waar geloof in God gaat niet over in Hem geloven om te worden gered en zelfs niet over het zijn van een goed mens. Het gaat ook niet alleen over in God geloven om menselijke gelijkenis te bezitten. In feite zouden mensen geloof niet moeten zien als slechts het geloof dat er een God is. Het is niet zo dat je slechts hoeft te geloven dat God de waarheid, de weg en het leven is, en verder niets. Het is ook niet alleen maar bedoeld om je God te laten erkennen en te geloven dat God de heerser is over alle dingen, dat God almachtig is, dat God alle dingen in de wereld heeft geschapen en dat God uniek en oppermachtig is. Het is ook niet bedoeld om je alleen maar deze feiten te laten geloven. Het is Gods wil dat je je hele wezen en je hart aan God geeft en je aan Hem onderwerpt. Dat wil zeggen, je dient God te volgen, God toe te staan gebruik van je te maken en blij te zijn dienst voor Hem te mogen doen. Je zou alles voor God moeten doen. Niet alleen zij die door God voorbestemd en uitverkoren zijn zouden in Hem moeten geloven. Eigenlijk zou de hele mensheid God moeten aanbidden, aandacht moeten hebben voor Hem en Hem gehoorzamen, omdat de mensheid door God is gemaakt.

Naar ‘Alleen het najagen van de waarheid is het ware geloof in God’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

923 De hele mensheid zou God moeten aanbidden