Alle mensen loven Almachtige God

Alle mensen loven Almachtige God

I

Almachtige God, Hij is Gods incarnatie.

Hij drukt de waarheid uit, oordeelt en zuivert allen.

Nu overwint God de macht van Satan.

Hij overwint en verwerft een groep mensen.

Loof de wijze, machtige God. Hij heeft Satan verslagen.

Gods rechtvaardige gezindheid is geopenbaard.

Allen loven Almachtige God, de mooie, praktische God.

U bent zo nederig en verhuld. Wij loven u, Almachtige God!

Allen loven Almachtige God, de mooie, praktische God.

U bent zo nederig en verhuld. Wij loven u, Almachtige God!

II

Elke natie looft Almachtige God.

Men zingt en danst, looft Almachtige God.

De oceaangolven loven God deinend.

Vogels in de lucht loven God hoog vliegend.

De kosmos en het universum loven God.

Heel Gods schepping looft Almachtige God.

Allen loven Almachtige God, de mooie, praktische God.

U bent zo nederig en verhuld. Wij loven u, Almachtige God!

Allen loven Almachtige God, de mooie, praktische God.

U bent zo nederig en verhuld. Wij loven u, Almachtige God!

Alle mensen loven Almachtige God