49 Alle naties en alle volken prijzen Almachtige God

49 Alle naties en alle volken prijzen Almachtige God

Couplet 1

De vleesgeworden God is verschenen in China,

waar Hij de waarheid verkondigt om te oordelen en te zuiveren.

Zijn woorden zijn als een scherp zwaard, vol gezag,

en brengen al Zijn mensen naar hun redding.

Refrein

Alle naties en alle volken prijzen u, Almachtige God!

Geprezen zij u voor uw glorie!

Allen komen om u te prijzen, om u te prijzen!

Uw daden zijn echt schitterend! Geprezen zij u, Almachtige God!

Geprezen zij u voor uw glorie! Allen komen om u te prijzen, om u te prijzen!

Couplet 2

Prijs Gods almachtigheid en wijsheid in het gebruik van rode draak;

Hij heeft een groep van overwinnaars gemaakt

en Satans machten zijn verslagen.

Prijs Almachtige God voor nederig en verborgen te zijn, zo lieflijk.

Prijs Gods rechtvaardige gezindheid die nu is geopenbaard.

Couplet 3

Het weerlicht flitst van oost naar west.

Het licht trekt de wijze maagden tot zich.

Mensen van elke natie komen terug voor het aangezicht van God,

knielen neer om te aanbidden en het oordeel van God te aanvaarden.

Refrein

Alle naties en alle volken prijzen u, Almachtige God!

Geprezen zij u voor uw glorie!

Allen komen om u te prijzen, om u te prijzen!

Uw daden zijn echt schitterend!

Geprezen zij u, Almachtige God! Geprezen zij u voor uw glorie!

Allen komen om u te prijzen, om u te prijzen!

Couplet 4

Prijs God voor Zijn terugkeer in de laatste dagen

om de weg van eeuwig leven te schenken.

Prijs Gods rechtvaardige oordeel

voor het zuiveren en redden van de mensheid.

Prijs God voor het einde van Zijn werk, Zijn woorden volbrengen alles.

Alle naties en alle volken prijzen Almachtige God.

Refrein

Alle naties en alle volken prijzen u, Almachtige God!

Geprezen zij u voor uw glorie!

Allen komen om u te prijzen, om u te prijzen!

Uw daden zijn echt schitterend! Geprezen zij u, Almachtige God!

Geprezen zij u voor uw glorie!

Allen komen om u te prijzen, om u te prijzen!

Outro

Elke schepping van God komt om te prijzen,

om Almachtige God te prijzen! Almachtige God!

Elke schepping van God komt om

Almachtige God te prijzen! Almachtige God!

49 Alle naties en alle volken prijzen Almachtige God