884 Alles onder het gezag van de Schepper is volkomen perfect

884 Alles onder het gezag van de Schepper is volkomen perfect

I

Alles wat God gemaakt heeft, alles wat wel en niet kan bewegen,

zoals vogels en vissen, planten, vee, insecten en wilde dieren,

ze waren goed met God en volgens God, kloppend met Zijn plan,

op het toppunt van perfectie, alles bereikend wat God wenste.

II

Stap voor stap deed Hij het werk, dat Hij wilde doen voor Zijn plan.

En één voor één, verschenen de dingen die Hij wilde scheppen.

Elk van hen is het resultaat van Zijn gezag.

Hierdoor konden alle schepsels niet anders

dan dankbaar zijn voor de Scheppers genade,

zo dankbaar voor de zorg van de Schepper.

III

Terwijl Gods wonderlijke daden zich manifesteerden,

vult deze wereld zich gradueel met alles geschapen door God.

En het ging van chaos en van duisternis

naar helderheid en klaarheid, van doodse stilte naar eindeloze vitaliteit.

IV

Van alles in de schepping, van het grootste tot het kleinste,

tot het microscopische, was er niets wat niet was geschapen

door het gezag en macht van de Schepper.

Het bestaan van elk wezen was uniek, noodzakelijk en had zijn waarde.

Ongeacht de vorm en structuur, ze bestaan allen onder Zijn gezag.

V

Onder het gezag van de Schepper,

zullen alle wezens een nieuwe symfonie spelen voor Zijn rijk,

een voorspel beginnen voor Zijn werk van de nieuwe dag.

Het is op dat moment, dat de Schepper een nieuwe pagina

in Zijn werk openslaat. De Schepper slaat een nieuwe pagina open.

VI

Volgens de wet van de lente, het rijpen van de zomer,

de oogst van de herfst, de opslag van de winter,

die zijn toegewezen door de Schepper,

alles zal weergalmen met Gods managementplan,

hun nieuwe dag verwelkomen, nieuw begin, nieuwe levensloop.

Ze zullen spoedig eindeloos vermenigvuldigen,

om elke nieuwe dag te verwelkomen, in het rijk onder Zijn gezag.

Is alles volkomen perfect.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

884 Alles onder het gezag van de Schepper is volkomen perfect