Het ontwaken van een misleide geest

Het ontwaken van een misleide geest

Door Yuanzhi, Brazilië

Ik ben geboren in een kleine stad in Noord-China en ging in 2010 familieleden achterna die naar Brazilië waren gegaan. Hier in Brazilië maakte ik kennis met een christelijke vriend die me meenam naar de kerk om naar enkele preken te luisteren. Na drie bezoeken had ik nog niets in me opgenomen. Ik had het daarna erg druk met mijn werk, en ging niet meer naar de kerk tot een dag in juni 2015, toen mijn vriend me weer meenam. Die keer begreep ik ten slotte iets van de Heer Jezus als Verlosser door wat de broeders en zusters vertelden. Vooral toen ik Genesis voor het eerst las, besefte ik dat de mens eigenlijk is geschapen door God en dat God alle dingen geschapen heeft, en ik vond dat de Schepper werkelijk wonderbaarlijk is. Op school hadden alle boeken me geleerd dat de mens is geëvolueerd uit primaten en dat alle dingen in de wereld op natuurlijke wijze zijn gevormd. Nu bleek dat ik meer dan twee decennia lang was misleid. Pas toen ik de Bijbel gelezen had, werd ik echt wakker, en sindsdien geloof ik in de Heer Jezus.

Eind 2015 ging ik terug naar Brazilië nadat ik vijf maanden in China was geweest. Dit keer besloot ik om een vaste baan te zoeken en me serieus te settelen. Maar de dingen lopen niet altijd volgens plan. Op mijn werk en in mijn privéleven ging het allemaal niet soepel, wat me erg onrustig en bezorgd maakte. Op een avond belde ik die christelijke vriend om te klagen en hij zei: “Kom tot rust en bid tot de Heer en wacht af hoe de Heer alles voor je regelt.” En dus bracht ik mijn hart tot rust en bad tot de Heer: “Heer Jezus! Ik heb problemen gehad op mijn werk en ik weet niet hoe ik daarmee moet omgaan. Heer, ik hoop dat ik hulp van u kan krijgen.” Tot mijn verbazing belde mijn baas me vier dagen later op en vroeg me om weer te komen werken. Ik was opgetogen en dankbaar dat de Heer Jezus mijn gebeden had gehoord. Ik ontving daarna nog meer van de genade van de Heer, en begon elke week bijeenkomsten bij te wonen om Zijn liefde te vergoeden, zelfs als ik daarvoor vrij moest nemen van mijn werk.

Vanaf juni 2016 woonde ik niet alleen kerkbijeenkomsten bij, maar postte ook Bijbelverzen op Facebook voor vrienden en zocht op Facebook naar content om meer te begrijpen van de Heer. Ik voegde een heleboel vrienden toe, die allemaal Bijbelverzen voor me postten als ze tijd hadden. Dit gaf me bijzonder veel voldoening. Toen ik op een dag door Facebook bladerde, zag ik een video met de titel ‘God daalt af met oordeel’. Dit trok direct mijn aandacht. Uit nieuwsgierigheid klikte ik erop. Ik was aangenaam verrast dat het zo goed was gemaakt. Het was gewoonweg fantastisch! Ik werd aangetrokken door de welluidende, krachtige zang, teksten die op je gemoed werkten en de geestdrift van iedereen in de voorstelling. Toen ik wat beter keek, zag ik dat de video van De Kerk van Almachtige God was. Ik dacht: al die zangers geven zich helemaal – alsof ze zingen om het aan God te laten horen. De Kerk van Almachtige God lijkt me helemaal niet zo slecht! Dit is de eerste keer dat ik ervan hoor. Als ik de kans krijg, moet ik maar eens contact met ze opnemen.

Op een dag stuurde ik de link van die video naar een Facebookvriendin, zuster Yang, met wie ik vaak over de Bijbel sprak. Zij vond hem ook erg goed en zei dat ze meer over De Kerk van Almachtige God wilde weten. Ze had het gevoel dat deze kerk inderdaad heel bijzonder was en vervuld was van het werk van de Heilige Geest. Toen postte ik de video op mijn Facebookpagina, maar tot mijn verrassing zei een van mijn vrienden die hem bekeek dat De Kerk van Almachtige God niet deugde en hij stuurde me er allerlei negatieve dingen over. Toen ik al dat materiaal zag waarin Almachtige God werd belasterd en De Kerk van Almachtige God werd verworpen, werd ik erg bang en ik dacht: deze kerk lijkt me heel goed. Hoe kan iemand er iets tegen hebben? Toen ik de video nog eens bekeek, dacht ik opeens terug aan iets wat mijn dominee een keer had gezegd in een preek, namelijk dat valse christussen zullen verschijnen in de laatste dagen. Als ik afdwaal van het pad van de Heer Jezus, zou het dan niet allemaal voorbij zijn voor mij? Ik wist dat ik dat niet zomaar kon negeren, dus ik besloot er op dat moment niet naar te kijken. Ik nam meteen contact op met zuster Yang en legde haar de situatie uit. Haar antwoord was: “We kunnen niet afgaan op één kant van het verhaal om te bepalen of het waar of onjuist is. Dit stemt niet overeen met de lessen van de Heer. Wij gelovigen in de Heer wachten allemaal op Zijn terugkeer, en nu zeggen sommige mensen dat Hij al is gekomen. We moeten dit onderzoeken. We kunnen niet zomaar de kudde volgen en het blindelings veroordelen en verwerpen. Laten we wat mensen van De Kerk van Almachtige God opzoeken en het onderzoeken. We zullen hun ware aard zien, want niets wat echt is kan vals worden gemaakt, en niets wat vals is kan echt worden gemaakt.” Ik dacht: zuster Yang heeft gelijk. Dit is inderdaad de eerste keer dat ik iemand het evangelie heb horen verkondigen dat de Heer is teruggekeerd. Bovendien heb ik geen idee of de dingen op het internet die De Kerk van Almachtige God verwerpen waar of onjuist zijn. Ik kan zien dat de video’s en films die De Kerk van Almachtige God heeft gemaakt heel goed zijn. Ik moet meer over ze te weten komen, dat is de enige rationele manier om de terugkeer van de Heer te benaderen. En dus stemde ik ermee in om met zuster Yang het werk van Almachtige God van de laatste dagen te onderzoeken.

Zuster Yang benaderde de kerk met behulp van de gegevens aan het eind van de video en kwam in contact met broeder Zhang van De Kerk van Almachtige God in Noord-Amerika. Toen we online met hem waren, stelden zuster Yang en ik dezelfde vraag: “We weten allebei dat de Heer zal terugkeren in de laatste dagen, maar de Heer Jezus zegt: ‘Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, Christus is hier of daar,” geloof het dan niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden’ (Matteüs 24:23-24). Broeder Zhang, wat denkt u over de kwestie van de valse christussen die in de laatste dagen verschijnen om de mensen te misleiden?”

Broeder Zhang zei: “De Heer Jezus zei die dingen om ons te waarschuwen: als Hij terugkeert in de laatste dagen, zullen ook valse christussen verschijnen. Het is de wil van de Heer dat we ons onderscheidingsvermogen ontwikkelen, zodat we niet worden misleid door valse christussen. Hij zei dit echter niet opdat we in het algemeen iedereen zouden afwijzen die zegt dat de Heer is teruggekeerd of hen zelfs zouden veroordelen en verwerpen. Dan begrijpen we de woorden van de Heer Jezus verkeerd. De Heer Jezus zei duidelijk wat valse christussen zijn: ‘Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden’ (Matteüs 24:24). De duidelijke kenmerken van valse christussen zijn dat ze het werk van de Heer Jezus nabootsen, tekenen laten zien, wonderen verrichten, ziekten genezen en demonen uitdrijven. Dat zijn de gebieden waarop valse christussen het sluwst en boosaardigst zijn, en het zijn hun voornaamste kenmerken. De woorden van Almachtige God zijn nog specifieker en scherpzinniger met betrekking tot de manifestaties en kenmerken van valse christussen. Almachtige God zei: ‘Als er tegenwoordig iemand zou opstaan die tekenen en wonderen kan tonen, demonen kan uitwerpen, zieken kan genezen en vele wonderen kan verrichten en deze persoon beweert dat hij Jezus is die gekomen is, dan is er sprake van valse boze geesten die Jezus nabootsen. Vergeet dat niet! God doet hetzelfde werk niet nog een keer. Jezus’ fase van het werk is al voltooid en God zal die fase van het werk nooit opnieuw uitvoeren. […] Als God in de laatste dagen nog steeds tekenen en wonderen toonde en nog steeds demonen uitwierp en de zieken genas – als Hij precies hetzelfde als Jezus deed – dan zou God hetzelfde werk herhalen en zou het werk van Jezus geen betekenis of waarde hebben. God voert dus één fase van het werk uit in elk tijdperk. Zodra één fase van Zijn werk is voltooid, wordt die al spoedig nagebootst door boze geesten. Nadat Satan God op de voet gaat volgen, stapt God over op een andere methode. Zodra God een fase van Zijn werk heeft voltooid, wordt die nagebootst door boze geesten. Jullie moeten dit duidelijk inzien’ (‘Gods huidige werk kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). We weten allemaal dat alles wat vals is niet meer kan doen dan meeliften met wat echt is en het nabootsen. Valse christussen zijn geen uitzondering. Ze zijn boze geesten en ze ontberen de essentie van Christus. Ze kunnen het werk van Christus niet doen, ze zijn niet in staat om de waarheid uit te drukken en zijn niet in staat om Gods gezindheid of alles wat God heeft en is uit te drukken. Ze kunnen de mens niet de waarheid, de weg en het leven brengen. Daarom kunnen valse christussen slechts het werk dat de Heer Jezus al heeft gedaan nabootsen. Ze kunnen alleen wat tekenen laten zien en wat wonderen verrichten om dwaze en onwetende mensen te misleiden. Er zijn mensen die bezeten waren door boze geesten en die zich aanmatigen om te verklaren dat ze de teruggekeerde Heer Jezus zijn, en de Heer Jezus nabootsen door dingen te doen zoals ziekten genezen en demonen uitdrijven, wonderen verrichten en de weg van berouw en vergeving prediken. Er is geen twijfel mogelijk dat zij valse christussen zijn die mensen misleiden. Gods werk is altijd nieuw en nooit oud en ontwikkelt zich altijd in voorwaartse richting. Hij zal nooit oud werk herhalen dat Hij al eerder heeft gedaan. Dit is net zoals toen de Heer kwam om te werken: Hij beëindigde het Tijdperk van de Wet en opende het Tijdperk van Genade. Hij herhaalde niet het werk dat Jehova God had gedaan door wetten uit te vaardigen om mensen leiding te geven in hun leven, maar Hij verrichtte Zijn werk van verlossing op de grondvesten van het werk van het Tijdperk van de Wet. De Heer Jezus bracht de mensheid de weg van berouw en vergeving. Zolang we voor Hem komen, belijden en berouwen, zal de Heer onze zonden vergeven en onze overtredingen vergeten, en ons gereed maken om de overvloedige genade en zegeningen te genieten die de Heer de mensheid schenkt. Al dat werk was nieuw, en het kon niet worden gedaan door boze geesten of door Satan. Dat geldt ook voor de teruggekeerde Heer Jezus in de laatste dagen – Almachtige God beëindigde het Tijdperk van Genade en begon het Tijdperk van het Koninkrijk. Almachtige God herhaalde niet het werk van de verlossing van de Heer Jezus – Hij drijft geen demonen uit, geneest geen zieken en verricht geen wonderen voor mensen. In plaats daarvan drukt Hij de waarheid uit en verricht het werk van het oordelen over en reinigen van de mens op basis van het werk van de verlossing. Hij redt de mens volledig uit het domein van Satan en brengt ons in Gods koninkrijk. Dit is allemaal nieuw werk van God dat Hij nooit eerder heeft verricht en dat niet door welke valse christus dan ook zou kunnen worden verricht. Zolang we weten dat Gods werk altijd nieuw en nooit oud is, en we de principes van het onderscheiden van de ware Christus van valse christussen begrijpen, zullen we van nature verschil maken tussen de verschijning en het werk van God en het bedrog van valse christussen.”

Ik had erg veel aan de communicatie van broeder Zhang; wat hij vertelde was heel duidelijk. Valse christussen kunnen werk dat God in het verleden heeft gedaan soms slechts herhalen en nabootsen maar ze kunnen nooit enig nieuw werk verrichten of de mensheid een nieuwe weg bieden. Toen begreep ik de ware betekenis achter de woorden van de Heer Jezus: “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden” (Matteüs 24:24). Zuster Yang zei ook dat ze hier veel van had opgestoken en dus spraken we af met broeder Zhang voor de volgende avond om nog meer naar hem te luisteren.

Ik vond dat wat broeder Zhang van De Kerk van Almachtige God vertelde geweldig en echt verhelderend voor me was. Maar toen ik aan al die geruchten online dacht, was ik toch een beetje ongerust. Nadat ik was teruggegaan naar mijn kerk, vroeg ik een van de oudere broeders of hij iets van De Kerk van Almachtige God wist. Hij vertelde me dat de dominee had gezegd dat we niets met hen te maken moesten hebben. Hij vertelde me ook over dingen die een aantal dominees hadden gezegd, waarbij ze Almachtige God veroordeelden, aanvielen en verwierpen. Toen ik dat hoorde, aarzelde ik een beetje. Ik liet zuster Yang meteen over deze negatieve informatie weten en stelde voor dat ze het contact met De Kerk van Almachtige God zou verbreken. Zuster Yang leek echter vastbesloten om het werk van de laatste dagen van Almachtige God te onderzoeken. Ze zei tegen me: “Waar de voetsporen van het Lam me heen voeren, zal ik volgen. Ik heb de laatste tijd een aantal waarheden begrepen door de woorden van Almachtige God online te lezen en allerlei video’s en evangelische films van De Kerk van Almachtige God te zien. Veel van de verwarring en moeilijkheden die me in het verleden hinderden zijn opgelost. Ik voel dat de woorden van Almachtige God de waarheid zijn. Hoe anderen De Kerk van Almachtige God ook verwerpen, ik zal dit onderzoeken tot alles me helemaal duidelijk is.” Ik kon zuster Yang niet overtuigen, en dus blokkeerde ik haar en broeder Zhang op Facebook en durfde geen contact meer met ze te zoeken.

Er waren echter nog geen twee dagen verstreken, of ik kwam zonder werk te zitten. Dag in, dag uit had ik niets anders te doen dan thuis eten klaarmaken. Omdat ik niets te doen had, besloot ik wat films te kijken op YouTube. Maar merkwaardig genoeg verschenen er elke keer films, muziekvideo’s en koorzang van De Kerk van Almachtige God. Ik dacht: de video’s en films van De Kerk van Almachtige God worden zo snel uitgebracht. Het is verbluffend! Alles wat van God komt, moet gedijen. Dus is het misschien zo dat De Kerk van Almachtige God echt van God komt? Alles waar broeder Zhang de vorige keer over sprak, was in overeenstemming met de waarheid. Misschien moet ik nog één keer proberen De Kerk van Almachtige God te begrijpen. Ik kan niet achteloos weigeren om het werk van de laatste dagen van Almachtige God te onderzoeken vanwege dingen die anderen zeggen. Maar zodra ik dacht aan de berichten die ik online had gezien waarin Almachtige God werd verworpen en aan de waarschuwing van mijn dominee om niet in contact te komen met De Kerk van Almachtige God, bedacht ik dat ik misschien beter niet verder kon gaan. En dus besloot ik om op YouTube andere video’s te zoeken om naar te kijken. Maar overal waar ik keek, waren video’s van De Kerk van Almachtige God en ik begon me hulpeloos te voelen. Uiteindelijk kreeg mijn nieuwsgierigheid de overhand en ik dacht: het doet er niet toe of De Kerk van Almachtige God goed is of niet. Ik kijk nog even vlug naar hun video’s, en als ze echt niet goed zijn, dan is het een les in onderscheidingsvermogen. Ik klikte op een video die ‘Negende optreden van het gospelkoor’ heette. Deze video trok mijn belangstelling, omdat het een echte afschildering was van de hedendaagse samenleving waarmee ik me echt kon identificeren. Hij liet het leven van de mens zo levendig, realistisch en waarachtig zien. Ik huilde en lachte mee; mijn hart was geroerd en ik was vol energie. Ik kreeg de neiging om meteen alle video’s van De Kerk van Almachtige God te bekijken. Ik begon elke dag naar video’s van De Kerk van Almachtige God te kijken, en binnen een week had ik alle 17 afleveringen van de Chinese koorvideo’s gezien. Hoe meer ik ernaar keek, hoe meer affiniteit ik ermee voelde. Het was alsof een kracht in mijn hart me aanspoorde om zonder uitstel te kijken en te onderzoeken. Ik dacht: ik heb zoveel video’s van De Kerk van Almachtige God bekeken. Elk ervan heeft me zoveel goed gedaan en in geen ervan heb ik ook maar één negatief woord gehoord. Het is allemaal positief. Sommige leggen de duisternis van de wereld bloot, sommige geven getuigenis voor God en andere wijzen de mens de weg om terug te keren voor God. Er is geen vervalsing van vleselijke of wereldse zaken. De Kerk van Almachtige God is vol van het werk van de Heilige Geest. Het is helemaal niet zoals de geruchten zeggen. Het werk van Almachtige God in de laatste dagen is zeker nadere beschouwing waard!

Toen ik op een dag door Facebook bladerde, las ik iemands ervaring en getuigenis getiteld ‘Ik heb de redding van de laatste dagen gevonden op Facebook’. Ik opende het en zag dat de ervaringen van deze zuster vergelijkbaar waren met die van mij. Toen ze voor het eerst in aanraking kwam met De Kerk van Almachtige God, stuurden haar online-vrienden haar geruchten over de kerk die haar echt belemmerden. Ik las ongeduldig verder, en was benieuwd hoe het uiteindelijk was afgelopen. Ik zag dat deze zuster toen ze tot de Heer had gebeden en Hem had gevraagd haar te leiden voelde dat ze niet selectief kon zijn in wat ze wilde horen en geloven, maar dat ze De Kerk van Almachtige God op een praktische manier moest onderzoeken om te bepalen wat waar of onjuist was. Blindelings naar de geruchten luisteren en weigeren om de tweede komst van de Heer te onderzoeken zou geen erg rationele benadering zijn, en dus vond ze dat ze achter de waarheid over de terugkeer van de Heer moest komen. Deze woorden vonden echt weerklank bij mij. De terugkeer van de Heer is belangrijk en daar moet je voorzichtig mee omgaan. We kunnen niet zomaar de kudde volgen; we kunnen het niet blindelings afwijzen en verwerpen. Ik ging verder met lezen en zag dat wat deze zuster had leren begrijpen over De Kerk van Almachtige God iets heel anders was dan wat haar online-vrienden haar vertelden. Ze had persoonlijk enkele zusters van De Kerk van Almachtige God ontvangen die haar bezochten en met haar spraken over de woorden van Almachtige God en behulpzaam en zorgzaam voor haar waren. De levensechte ervaringen van deze zuster maakten me duidelijk dat ik me niet langer kon laten misleiden door deze geruchten of me kon laten inpalmen door roddels en weigeren het werk van Almachtige God in de laatste dagen te onderzoeken. Anders zou ik hoogstwaarschijnlijk Gods redding van de laatste dagen verliezen. Ik wist dat ik weer in contact moest komen met De Kerk van Almachtige God voor verder onderzoek!

Toen ik die nacht onrustig in mijn bed lag te draaien, dacht ik: ik moet zuster Yang weer vinden, ook al heb ik haar geblokkeerd. Als ik haar kan vinden, zal ik broeder Zhang van De Kerk van Almachtige God zeker ook kunnen vinden. Zuster Yang is een echte gelovige en ze heeft het werk van de laatste dagen van Almachtige God al die tijd onderzocht. Ze heeft inmiddels waarschijnlijk veel inzicht gekregen. Ik moet haar echt vragen hoe het met haar onderzoek gaat. Het viel niet mee, maar met hulp van vrienden vond ik een paar dagen later zuster Yangs Facebook-account. Ik was heel blij dat ze niet boos op me was omdat ik haar had geblokkeerd. Toen ik contact met haar opnam, vertelde ze me dat ze al duidelijkheid had gekregen door haar onderzoek, en dat Almachtige God de terugkeer van de Heer Jezus is. Ze wilde me ook heel graag in contact brengen met broeder Zhang. Toen wij drieën online contact met elkaar hadden, zei ik: “Door mijn recente ervaringen zie ik in dat de Heer me leidt. Ik ben ook bereid om het werk van Almachtige God in de laatste dagen te zoeken en te onderzoeken, maar ik heb zoveel vragen waarover ik met jullie twee van gedachten wil wisselen. Eén ding waar ik helemaal niets van begrijp, is dat Jezus incarneerde als man om Zijn werk te doen. Dus hoe kan Hij dan nu in het vlees terugkeren als vrouw om Zijn werk te doen? Dat is een mysterie. Broeder Zhang, kun je me dit uitleggen?”

Broeder Zhang gaf dit antwoord op mijn vraag: “Ja. Gods incarnaties bevatten mysteries – de betekenis is enorm en diep en soms ook ondoorgrondelijk voor ons. Daarom moeten we een hart vol eerbied houden ten aanzien van de terugkeer van de Heer. Zelfs als Gods werk totaal niet beantwoordt aan onze noties, moeten we op onze woorden letten. We moeten er niet over oordelen zonder er goed over na te denken. In alle ernst, willekeurig Gods werk veroordelen is lasterlijk jegens God, en de zonde van godslastering kan niet worden vergeven in dit leven of het volgende. Almachtige God van de laatste dagen is gekomen en heeft alle mysteries geopenbaard. Hiermee wordt deze profetie van Jezus geheel vervuld: ‘Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat’ (Johannes 16:12-13). Laten we samen de woorden van Almachtige God lezen om dit aspect van de waarheid te begrijpen. Almachtige God zegt: ‘Destijds, toen Jezus kwam, was Hij man. Maar wanneer God dit keer komt, is Hij vrouw. Hier kun je uit concluderen dat God zowel de man als de vrouw heeft geschapen ten behoeve van Zijn werk en dat Hij geen onderscheid maakt tussen de geslachten. Als Zijn Geest komt, kan Hij ieder soort vlees aannemen dat Hij wenst en dat vlees kan hem vertegenwoordigen. Of het nu mannelijk of vrouwelijk vlees is, het kan God vertegenwoordigen zo lang het maar Zijn geïncarneerde vlees is. Als Jezus bij Zijn komst als vrouw verschenen was, met andere woorden, als er van de Heilige Geest een meisje was ontvangen in plaats van een jongetje, dan zou dat stadium van het werk toch voltooid zijn. Als dat het geval was geweest, dan zou het huidige stadium van het werk in plaats daarvan door een man moeten worden voltooid, maar het werk zou toch voltooid worden. Het werk dat in beide stadia wordt gedaan is even belangrijk; geen van beide stadia van het werk wordt herhaald of is tegenstrijdig aan de ander. Toen Jezus destijds Zijn werk deed, werd Hij de enige Zoon genoemd, en “Zoon” houdt het mannelijke geslacht in. Waarom wordt de enige Zoon dan in dit stadium niet genoemd? Dat komt doordat de vereisten van het werk een verandering van geslacht, anders dan dat van Jezus, noodzakelijk hebben gemaakt. Bij God bestaat er geen onderscheid tussen de geslachten. Hij doet Zijn werk zoals Hij dat wil en is daarbij niet aan beperkingen onderhevig, maar Hij is vooral vrij. Ieder stadium van het werk heeft echter een eigen praktische betekenis. God is twee keer vleesgeworden, en het spreekt vanzelf dat Zijn incarnatie in de laatste dagen de laatste keer is. Hij is gekomen om al Zijn daden te onthullen. Als Hij in dit stadium niet vleesgeworden was om het werk persoonlijk te doen zodat de mens het kan zien, dan zou de mens voor eeuwig aan de opvatting vasthouden dat God slechts man is, en geen vrouw. […] In het begin, toen Jehova de mensheid schiep, maakte Hij twee soorten mensen, mannelijk en vrouwelijk, en dus is er de scheiding tussen mannelijk en vrouwelijk in Zijn geïncarneerde vlezen. Hij baseerde Zijn besluit over Zijn werk niet op de woorden die Hij tot Adam en Eva sprak. De beide keren dat Hij vlees werd, werden geheel bepaald door Zijn gedachten op het moment dat Hij in het begin de mens schiep, dat wil zeggen, Hij voltooide het werk van Zijn twee incarnaties op basis van de man en de vrouw voordat zij verdorven waren’ (‘De twee incarnaties voltooien de betekenis van de incarnatie’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). ‘Qua geslacht is de mens een man of een vrouw; hierin is de betekenis van Gods incarnatie afgerond. Het verjaagt de misvattingen van de mens over God: God kan zowel man als vrouw worden, en de vleesgeworden God is in essentie geslachtloos. Hij heeft zowel de man als de vrouw gemaakt, en Hij maakt geen verschil tussen de geslachten’ (‘De essentie van het door God bewoonde vlees’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).”

Nadat hij Gods woorden had gelezen, zei broeder Zhang: “Wat God doet heeft betekenis. God zou absoluut niets doen wat geen betekenis of waarde heeft. In de Bijbel staat: ‘God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen’ (Genesis 1:27). Hieruit blijkt dat God in het begin man en vrouw schiep als Zijn evenbeeld. God kan incarneren als een man en Hij kan ook incarneren als een vrouw. In God is er geen onderscheid tussen de geslachten. Of Hij nu een man of een vrouw wordt, Hij bezit de essentie van God en kan Gods eigen werk doen. Dat God de twee keren dat Hij is geïncarneerd twee verschillende geslachten aannam, is om de betekenis van Zijn incarnatie te voltooien en het onjuiste geloof van de mens dat God alleen kan incarneren als een man, dat Hij niet kan incarneren als een vrouw te verdrijven. Hierdoor kan de mens inzien dat Gods incarnatie niet alleen de identiteit van een man kan belichamen, maar dat ze ook de identiteit van een vrouw kan belichamen. Hierdoor kan de mens zien dat God inderdaad almachtig is, dat we Hem niet kunnen doorgronden en dat we God niet willekeurig moeten beoordelen of beperken. Verder is Gods essentie van de geest en er is geen onderscheid van geslacht in geesten. Geslacht is alleen van toepassing op de geschapen mensheid. God is twee keer vlees geworden om de mensen te redden en te verlossen, en dus is het geslacht van God alleen afhankelijk van de periode waarin Hij Zijn werk in het vlees doet. Wanneer het werk van de geïncarneerde God voltooid is, keert Hij terug naar de spirituele wereld en op dat moment is er geen onderscheid meer naar geslacht. Als we God beperken tot een bepaald geslacht, is dat dan ook een ernstige godslastering!”

Toen ik luisterde naar de woorden van Almachtige God en wat broeder Zhang vertelde, kreeg ik plotseling als in een flits een inzicht. Ik begreep eindelijk waarom God een andere geslacht heeft aangenomen in elk van Zijn incarnaties. Ik besefte dat hierin Gods wil van toen Hij de mensheid voor het eerst schiep en ook Zijn bedoelingen liggen. Als God als man was gekomen om Zijn werk te doen in allebei Zijn incarnaties, zouden we tot in de eeuwigheid geloven dat God een man is en zouden we ten onrechte geloven dat het mannelijk geslacht groter en hoger in status is dan het vrouwelijke geslacht. De geïncarneerde God van de laatste dagen die werkt als een vrouw is een belichaming van Gods eerlijkheid en rechtvaardigheid en dat deed me er het ongelooflijke belang van inzien dat God deze keer als vrouw is geïncarneerd en werkt! Anders zouden we nooit enig begrip hebben van God en zouden onze noties en beperkingen van God nooit worden geëlimineerd en dat zou bovendien Gods gezindheid beledigen. De eerste keer dat God werd geïncarneerd, verscheen Hij als een man, en in de laatste dagen is Hij verschenen als een vrouw. Deze twee incarnaties van God laten echt de volledige betekenis van Gods incarnatie zien. Ze hebben mij een nauwkeuriger en waarachtiger begrip van God gegeven. Dank God! Gods werk is werkelijk wijs!

Toen zuster Yang en broeder Zhang hadden geluisterd naar mijn begrip en kennis van Gods woorden, waren ze blij dat ik Gods wil had kunnen begrijpen en me kon ontdoen van mijn noties en misvattingen over God. Ze waren tot tranen geroerd door het werk van de redding dat God op mij had verricht. We wisselden nog drie keer van gedachten. Dank God voor Zijn leiding. Ik begreep steeds meer van de waarheid, ik leerde over het mysterie van Gods incarnatie en ik leerde over het mysterie van de drie fasen van Gods werk. Ik leerde het verschil tussen het werk van God en het werk van de mens, het verschil tussen het werk van de Heilige Geest en het werk van Satan, en andere aspecten van de waarheid. Ik kon echt voelen dat Almachtige God de terugkeer van de Heer Jezus is en dat Hij de waarheid, de weg en het leven is. Die zaterdagavond stuurde zuster Yang me een nieuwe muziekvideo, getiteld ‘Gods liefde omsluit mijn hart’, “Gods wil is geopenbaard om hen die echt van Hem houden te vervolmaken. Onschuldigen, vol van het leven, geef jullie lof aan Hem. Een dans van vreugde is schitterend, spring en paradeer rond de troon. Van de vier hoeken van de aarde komen we allemaal, ontboden door de stem van God. Gods woord van leven wordt ons geschonken. We worden gereinigd door Zijn oordeel.” Dit lied was zo bemoedigend voor me dat ik tot tranen toe geroerd was. Ik toetste zuster Yangs nummer in, maar ik was zo overmand door emotie dat ik niet kon praten. Ik kon alleen maar steeds weer zeggen: “Dank God! Dank je …”

Toen mijn gevoelens tot bedaren waren gekomen, had ik diezelfde avond een oprecht gesprek met mijn broeders en zusters. Ik was dankbaar dat Almachtige God al die tijd mijn redding niet had opgegeven en dat Hij mij niet had behandeld in overeenstemming met mijn opstandigheid en verzet. In plaats daarvan was Hij altijd bij me. Hij gebruikte evangelische films, video’s en artikelen van broeders en zusters over hun eigen ervaringen om me stukje bij beetje in beweging te brengen, om me terug te brengen naar Zijn huis en me voor Hem te brengen. Vanuit de grond van mijn hart zei ik tegen mijn broeders en zusters: “Ik heb Gods liefde al ervaren en ik begrijp de waarheid van Gods incarnatie. Ik zal nooit meer geloven in ketterij of geruchten. Ik aanvaard Almachtige God volledig als mijn Redder en als mijn God. Want ik heb al vastgesteld dat Almachtige God de terugkeer van de Heer Jezus is – Hij is de God die me zoveel genade heeft geschonken en Hij is de Verlosser van de mensheid.”

Als ik terugdenk aan hoe ik in het verleden naar geruchten luisterde, hoe ik werd beheerst door conflicten over het werk van God in de laatste dagen en zelfs veroordelende woorden tegen God uitte, aan hoe opstandig ik was, voel ik dat ik God ongelooflijk veel verschuldigd ben – ik ben verdrietig en vol spijt. Zuster Yang zei echter tegen me: “Als we God niet kennen, zijn we als menselijke wezens echt geneigd om ons te laten misleiden door leugens. Zolang we oprecht berouw hebben, zal God er geen verslag van bijhouden. Gods woorden zeggen: ‘God kwam deze keer niet om mensen neer te slaan, maar veeleer om mensen zoveel mogelijk te redden. Wie maakt er helemaal geen fouten? Wanneer iedereen wordt neergeslagen, hoe kan het dan redding worden genoemd? Sommige overtredingen worden doelbewust begaan en andere overtredingen worden onwillekeurig begaan. In het geval van onwillekeurige overtredingen kun je veranderen zodra je ze hebt herkend. Zou God je dan neerslaan voordat je verandert? Is dit de manier waarop God mensen redt? Nee, dit is niet de manier! Ongeacht of je een overtreding onwillekeurig begaat of deze veroorzaakt werd door je opstandige natuur, je moet altijd het volgende onthouden: haast je en ontwaak voor de werkelijkheid. Blijf doorgaan, wat voor situatie zich ook voordoet, je moet altijd door blijven gaan. God werkt om mensen te redden, en Hij zal niet zomaar de mensen neerslaan die Hij wil redden’(‘Het is Gods wil mensen zo veel mogelijk te redden’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’).” Gods woorden hebben me veel troost gegeven en ze hebben me laten zien dat God vol genade en vergeving is. Gods liefde is zo groot! Ik kan de dankbaarheid tegenover God die ik in mijn hart voel niet binnenhouden. Gedurende de daaropvolgende periode kon ik door mijn interacties met broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God zien dat de kerk helemaal niet is wat de geruchten zeggen. Ze is juist helemaal het tegenovergestelde. Dit is de plek voor ons om de waarheid te zoeken en God te kennen. Als we bijeenkomsten hebben in De Kerk van Almachtige God praat niemand over eten, drinken en vrolijk zijn. Niemand praat er over auto’s, geld of huizen. Niemand praat er over de vieze, smerige, slechte dingen in de wereld. We lezen allemaal samen Gods woorden en wisselen van gedachten over onze ervaringen en kennis van Gods woorden. We brengen de woorden van Almachtige God in praktijk en houden ons eraan. Ik kan zien dat Gods woorden binnen De Kerk van Almachtige God kracht hebben, de waarheid kracht heeft en Christus kracht heeft. Dit is een plek vol eerlijkheid en rechtvaardigheid. Ik heb het gevoel dat ik een voorproefje krijg van een prachtig leven in een nieuwe hemel en wereld! Als ik terugdenk aan die geruchten, besef ik dat ze niets anders doen dan mensen in de val lokken en kwaad doen, en het kwam door deze geruchten dat ik bijna Gods redding van de laatste dagen verloor. Gelukkig redde Almachtige God me en liet me wat inzicht krijgen in Gods werk. Mijn geest was ontwaakt, ik doorbrak het verwarde net van Satans geruchten, en ik kwam voor de troon van God. Ik dank God dat Hij me heeft gered!

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Het ontwaken van een misleide geest