778 Hoe in je geloof van God te getuigen

778 Hoe in je geloof van God te getuigen

1 Je hebt zoveel van Gods werk ervaren, je hebt het met je eigen ogen gezien en het persoonlijk ervaren, wat zou het dan jammer zijn als je uiteindelijk niet eens de functie kunt uitoefenen die je behoort uit te oefenen. In de toekomst, wanneer het evangelie wordt verspreid, moet je in staat zijn om te spreken over je eigen kennis, te getuigen van alles wat je in je hart hebt gewonnen, en daarbij geen moeite sparen. Dit dient een schepsel tot stand te brengen. Wat is de betekenis van deze fase van Gods werk? Wat is het effect ervan? En hoeveel ervan wordt in de mens uitgevoerd? Wat moeten mensen doen? Wanneer jullie duidelijk kunnen spreken over al het werk dat de vleesgeworden God doet na Zijn komst op aarde, dan zal jullie getuigenis compleet zijn.

2 Wanneer je duidelijk kunt spreken over deze vijf dingen − de betekenis, de inhoud en het wezen van Zijn werk, Zijn gezindheid die het vertegenwoordigt en Zijn werkprincipes − dan zal dat het bewijs zijn dat je getuigenis kunt afleggen en dat je de kennis werkelijk bezit. God vraagt jullie niet veel en dat is voor allen haalbaar die er werkelijk naar streven. Als je vastbesloten bent om een van Gods getuigen te zijn, moet je begrijpen wat God verafschuwt en waar God van houdt. Je hebt veel van Zijn werk ervaren en door dit werk moet je Zijn gezindheid wel leren kennen, wat Hij verafschuwt en waar Hij van houdt, en Zijn wil en Zijn eisen aan de mensheid begrijpen en dit gebruiken om over Hem te getuigen en je plicht te doen.

Naar ‘Praktijk (7)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

778 Hoe in je geloof van God te getuigen