472 Beoefening van stil zijn voor God

472 Beoefening van stil zijn voor God

Couplet 1

Wanneer je met anderen praat of wandelt,

zeg je: “Mijn hart is dicht bij God,

en niet geconcentreerd op uitwendige dingen.”

Dan ben je een persoon die stil is voor God.

Maak geen contact met dingen

die je hart naar buiten kunnen leiden.

En maak geen contact met mensen

die je hart weg kunnen leiden van God.

Als je andere dingen nastreeft dan God,

maak je geen kans vervolmaakt te worden.

Zij die vandaag Zijn woorden kunnen horen,

maar niet stil kunnen zijn in Zijn aanwezigheid,

zijn mensen die niet houden van de waarheid,

zijn mensen die niet houden van God.

Als je jezelf niet direct aanbiedt,

wanneer zul je dat dan wel doen?

Laat alle dingen los die je afleiden van dicht bij God zijn,

of blijf bij deze dingen uit de buurt.

Want dat is beter voor je leven.

De Heilige Geest doet geweldig werk.

God vervolmaakt mensen nu Zelf.

God vervolmaakt mensen nu Zelf.

Als je niet in staat bent om stil te zijn voor God,

ben je niet teruggekeerd naar Gods troon,

ben je niet teruggekeerd naar Gods troon.

Couplet 2

Je hart stillen, stillen voor God is een oprecht offer.

Zij die hun harten werkelijk aanbieden,

kunnen compleet worden gemaakt door God.

Word je aangepakt of gesnoeid, gefrustreerd

of heb je gefaald, jij blijft onverstoord,

je hart moet dan toch altijd stil blijven,

je hart moet altijd stil zijn voor God.

Laat alle dingen los die je afleiden van dicht bij God zijn,

of blijf bij deze dingen uit de buurt.

Want dat is beter voor je leven.

De Heilige Geest doet geweldig werk.

God vervolmaakt mensen nu Zelf.

God vervolmaakt mensen nu Zelf.

Als je niet in staat bent om stil te zijn voor God,

ben je niet teruggekeerd naar Gods troon,

ben je niet teruggekeerd naar Gods troon.

Couplet 3

Ongeacht hoe mensen je behandelen,

je moet je hart toch stil maken voor God.

In alle omgevingen die je tegenkomt,

in vervolging of in lijden, ongeacht de beproevingen,

moet je je hart stil maken voor God.

Dit is de weg om vervolmaakt te worden.

Laat alle dingen los die je afleiden van dicht bij God zijn,

of blijf bij deze dingen uit de buurt.

Want dat is beter voor je leven.

De Heilige Geest doet geweldig werk.

God vervolmaakt mensen nu Zelf.

God vervolmaakt mensen nu Zelf.

Als je niet in staat bent om stil te zijn voor God,

ben je niet teruggekeerd naar Gods troon,

ben je niet teruggekeerd naar Gods troon.

Naar ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

472 Beoefening van stil zijn voor God