67 De roep van onze geliefde

67 De roep van onze geliefde

Couplet 1

Wie blijft Zijn stem uiten, spreken tot de mensheid?

Wie aanschouwt altijd, blijft aan de mens’ zijde?

Het is onze geliefde, Almachtige God!

Hij heeft de hulpeloze uitroepen uit het diepst van ons hart gehoord.

Hij kan het niet verdragen onze strijd onder Satan te zien.

Hij is gekomen om waarheid te uiten in de laatste dagen om de mens te redden.

Bridge 1

Hij roept ons naar huis, verlangt naar een verandering van ons hart.

Hij brengt ons het levende water van het leven, Zijn woorden voeden ons hart.

Hij verzacht onze inwendige wonden, leidt ons naar het juiste pad.

We vallen voor Hem neer en storten ons hart leeg.

Onze tranen van dank stromen, bedekken onze kleding.

We schreeuwen het uit in onze dank voor Almachtige God.

Refrein 1

O, onze geliefde! Onze geliefde! We denken dag en nacht aan u.

O, onze geliefde! Onze geliefde!

Dank u voor onze redding,

zodat we in vreugde voor u kunnen leven. Onze geliefde!

Couplet 2

Wie heeft woorden van leven geuit opdat wij ervan konden genieten?

Wie heeft de schatten van Kanaän naar ons toegebracht?

Het is onze geliefde, Almachtige God.

Hij heeft ons het land van melk en honing binnen gebracht.

Ons leven groeit als we lezen, elke dag Gods woorden lezen.

We vereren met een puur hart, leven vreugdevol voor Hem.

Bridge 2

Luister naar Gods woorden, zo zacht en vriendelijk.

We voelen Zijn liefde innig, kunnen het niet verdragen gescheiden te zijn.

Gods woorden van oordeel en openbaring,

leggen onze duivelse aard bloot als een zwaard.

Het mag dan pijnlijk zijn, maar onze verdorvenheid wordt gereinigd.

We worden nieuw door oordeel en tuchtiging.

Refrein 2

O, onze geliefde! Onze geliefde!

We houden van uw rechtvaardigheid.

O, onze geliefde! Onze geliefde!

Ons hart is zo vol van eerbied, en we zijn zo verliefd op u.

O, onze geliefde! Onze geliefde! Uw liefde is schitterend.

O, onze geliefde! Onze geliefde!

Uw wezen is heilig en volmaakt.

Dat wij u tot in de eeuwigheid lief mogen hebben. Onze geliefde!

67 De roep van onze geliefde