43 Het kerkleven is zo heerlijk

43 Het kerkleven is zo heerlijk

Couplet 1

Geïncarneerde Almachtige God, we loven u met onze stemmen.

Uw woorden voorzien en hoeden ons, ze leiden ons naar een nieuw leven.

We zien dat de waarheid kostbaar is in onze beoefening van Gods woord.

De waarheid bevrijdt ons van al onze banden,

onze geesten vullen zich met vreugde.

Pre-refrein 1

Gods woord bewatert ons, we genieten Zijn liefde.

We zijn in Gods bijzijn, elke dag, zo'n zoetheid in ons hart.

Refrein

Het kerkleven maakt ons gelukkig. We zijn zo gezegend met God te zijn.

Houden van God en Zijn lof verdienen, geeft ons het gelukkigste leven.

Het kerkleven is zo heerlijk en God wordt voor altijd geprezen.

Het kerkleven is zo heerlijk en God wordt voor altijd geprezen.

Couplet 2

We zijn vereerd Gods oordeel te ervaren,

hebben onze verdorvenheid gezien.

Ondanks de pijn zien we dat Gods liefde echt is.

We betreden de waarheid, zien Zijn zegening.

Pre-refrein 2

We worden geoordeeld, verkrijgen waarheid en nieuw leven.

Onze duivelse natuur wordt verworpen, we worden nieuwe mensen.

Waarheid brengt ons vreugde en bevrijdt ons.

Refrein

Het kerkleven maakt ons gelukkig. We zijn zo gezegend met God te zijn.

Houden van God en Zijn lof verdienen, geeft ons het gelukkigste leven.

Het kerkleven is zo heerlijk en God wordt voor altijd geprezen.

Het kerkleven is zo heerlijk en God wordt voor altijd geprezen.

Couplet 3

Broeders en zusters, werk samen, we leven allen in Gods woord.

We steunen elkaar en hebben elkaar lief, onze harten kloppen samen als één.

Pre-refrein 3

We beoefenen waarheid, puur en open, en proberen eerlijke mensen te zijn.

We zijn tolerant en geduldig, vol liefde, we leven als mensen.

Outro

Broeders en zusters, zij aan zij werken we en getuigen we van God,

doen ons best het evangelie te verspreiden.

We vervullen onze plichten voor het behagen van Gods hart.

Gods oordeel is een zegen, het zuivert ons.

Gods woord is de waarheid en het wordt ons leven.

We vereren God in onze geest en waarheid, we leven in het licht.

Christus' koninkrijk is ons prachtige thuis.

Christus' koninkrijk is ons prachtige thuis.

43 Het kerkleven is zo heerlijk