Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het koninkrijk (Selecties)

Essentiële vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (Selecties)

In dit boek staat een uittreksel van kritische vragen en antwoorden die in die films voorkomen en betrekking hebben op de waarheid. De wezenlijke antwoorden zijn allemaal gebaseerd op de ervaring en het begrip van de waarheid van Gods woord dat in het bezit zijn van Gods uitverkorenen en ze zijn afkomstig uit de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest. Niet alleen kan dit boek de kwesties en opvattingen oplossen en corrigeren die degenen die de ware weg zoeken en onderzoeken kunnen hebben, maar het is ook fantastisch referentiemateriaal voor de door God uitverkoren mensen, materiaal waarmee ze zichzelf met de waarheid uit kunnen rusten en kunnen getuigen van Gods werk.

Inhoudsopgave

  • 1
  • 2

Voorwoord

II. Vragen en antwoorden over de manier waarop de Heer komt (geheim en openbaar)

III. Vragen en antwoorden over de opname

V. Vragen en antwoorden over de voorwaarden voor het binnengaan in het koninkrijk der hemelen

VI. Vragen en antwoorden over gered worden en volledig gered worden

VII. Vragen en antwoorden over de naam van God

VIII. Vragen en antwoorden over de waarheid achter de Bijbel

IX. Vragen en antwoorden over het oordeelswerk van God in de laatste dagen

X. Vragen en antwoorden over de waarheid van de incarnatie

XI. Vragen en antwoorden over hoe onderscheid te maken tussen de ware Christus en valse christussen

XVII. Vragen en antwoorden over waarom de ware weg onderworpen is aan vervolging

  • 1
  • 2

Download