Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het koninkrijk (Selecties)

Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het koninkrijk (Selecties)

In dit boek staat een uittreksel van kritische vragen en antwoorden die in die films voorkomen en betrekking hebben op de waarheid. De wezenlijke antwoorden zijn allemaal gebaseerd op de ervaring en het begrip van de waarheid waaraan de door God uitverkoren mensen zich vasthouden. Er kan worden gesteld dat ze afkomstig zijn uit de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest, en volkomen overeenstemmen met de waarheid. Niet alleen kan dit boek de kwesties en opvattingen oplossen en corrigeren die degenen die de ware weg zoeken en onderzoeken kunnen hebben, maar het is ook fantastisch referentiemateriaal voor de door God uitverkoren mensen, materiaal waarmee ze zichzelf met de waarheid uit kunnen rusten en kunnen getuigen van Gods werk.

Inhoudsopgave

  • 1
  • 2

Voorwoord

II. Vragen en antwoorden over de manier waarop de Heer komt (geheim en openbaar)

V. Voorwaarden voor het binnengaan in het koninkrijk der hemelen

XI. Onderscheid maken tussen de ware weg en de valse weg

  • 1
  • 2

Download