Essentiële woorden van Almachtige God,Christus van de laatste dagen

Dit boek bevat uittreksels uit de essentiële woorden die door Almachtige God, Christus van de laatste dagen, zijn geuit in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’. Deze essentiële woorden verhelderen direct de waarheid en kunnen mensen rechtstreeks in staat stellen om Gods wil te begrijpen, Zijn werk te leren kennen en kennis te verkrijgen van Zijn gezindheid en van wat Hij heeft en is. Ze vormen een leidraad voor iedereen die naar het verschijnen van God verlangt om Zijn voetafdrukken te zoeken. Ze kunnen je leiden zodat je de ingang van het koninkrijk van de hemel kunt vinden.

Inhoudsopgave

Inleiding

1Klassieke woorden over de drie stadia van Gods werk voor de redding van de mensheid
2Klassieke woorden over Gods oordeelswerk in de laatste dagen
3Klassieke woorden over de mysteriën van Gods incarnatie
4Klassieke woorden over de Bijbel
5Klassieke woorden over het verband tussen ieder stadium van Gods werk en de naam van God
6Klassieke woorden over de gezindheid van God en over wat Hij heeft en is
7Klassieke woorden over het kennen van God Zelf, de Unieke
8Klassieke woorden over de openbaring hoe Satan de mensheid verderft
9Klassieke woorden over de openbaring van de satanische gezindheid van de verdorven mensheid en haar wezen
10Klassieke woorden over de grondwet, de bestuurlijke decreten en de geboden van het Tijdperk van het Koninkrijk
11Klassieke woorden over het binnengaan van de werkelijkheid van de waarheid
12Woorden over de eisen,aanmaningen, troost en waarschuwingen van God
13Woorden over de norm die God hanteert als Hij de uitkomst van de mens bepaalt en woorden over het einde van ieder soort mens
14Woorden over Gods profetieën over de schoonheid van het koninkrijk en de bestemming van de mensheid, en Gods beloften en zegeningen

Download