391 De laatste fase van overwinnen is bedoelt om mensen te redden

391 De laatste fase van overwinnen is bedoelt om mensen te redden

Couplet 1

De laatste fase van overwinnen is om mensen te redden,

om eindes te openbaren,

om hun ontaarding te onthullen door oordeel.

En hen zo te helpen berouwen en opstaan,

om het leven en het juiste pad na te streven.

De laatste fase van overwinnen is om

verdoofde harten te wekken,

om hun rebellie door oordeel te tonen.

Als ze nog steeds niet kunnen berouwen, hun verdorvenheid af kunnen stoten,

en het juiste pad na te streven,

worden zij degenen die niet gered kunnen worden

maar worden opgeslokt door Satan.

De betekenis van overwinnen

is om mensen te redden en hun eindes te tonen,

goed of slecht, gered of vervloekt,

alles wordt onthuld door het werk van overwinning.

Couplet 2

De laatste dagen zijn wanneer alle dingen worden ingedeeld

per soort door overwinnen.

Het is het werk van de laatste dagen

om de mens te overwinnen, om zijn zondes te oordelen.

Het klasseert alle mensen in het hele universum.

De mensen van alle naties zullen worden onderworpen aan

het overwinningswerk, en komen voor de rechterstoel.

De betekenis van overwinnen

is om mensen te redden en hun eindes te tonen,

goed of slecht, gered of vervloekt,

alles wordt onthuld door het werk van overwinning.

Couplet 3

Alle geschapen wezens worden ingedeeld per soort.

Allen worden geoordeeld voor de rechterstoel.

Geen persoon, geen ding kan aan dit oordeel ontsnappen.

Geen persoon, geen ding kan deze indeling per soort ontwijken.

Alles wordt ingedeeld omdat het einde van alle dingen nabij is.

En alle hemelen en de aarde hun einde naderen.

Hoe zou de mens aan het einde van zijn bestaan kunnen ontsnappen?

De betekenis van overwinnen

is om mensen te redden en hun eindes te tonen,

goed of slecht, gered of vervloekt,

alles wordt onthuld door het werk van overwinning.

Naar ‘De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (1)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

391 De laatste fase van overwinnen is bedoelt om mensen te redden