255 De gevolgen van het oordeel vermijden

255 De gevolgen van het oordeel vermijden

I

Begrijp jij wat oordeel is en wat waarheid?

Zo ja, dan maant God je aan om je over te geven aan het oordeel.

Anders verlies je de kans om door God geprezen te worden,

of door Hem naar Zijn koninkrijk gebracht te worden.

God zal de verrader niet sparen die

trouw aan Hem beloofde en Hem dan verried.

Zulke mensen zullen gestraft worden in hun geest, ziel en lichaam.

Is dit niet de openbaring van Gods rechtvaardigheid,

Gods doel om de mens te veroordelen en te openbaren?

II

Diegenen die alleen oordeel accepteren,

maar nooit gezuiverd kunnen worden,

diegenen die vluchten tijdens oordeelswerk

zijn voor altijd afgewezen door God.

Zij hebben meer en ergere zonden dan de Farizeeën.

Want zij hebben God bedrogen en zijn rebels tegen Hem.

Zulke mensen die het zelfs niet waardig zijn om te dienen,

zullen een ergere straf ontvangen die voor altijd zal duren.

God zal de verrader niet sparen die

trouw aan Hem beloofde en Hem dan verried.

Zulke mensen zullen gestraft worden in hun geest, ziel en lichaam.

Is dit niet de openbaring van Gods rechtvaardigheid,

Gods doel om de mens te veroordelen en te openbaren?

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

255 De gevolgen van het oordeel vermijden