272 De toewijding van liefde

272 De toewijding van liefde

1

O Almachtige God! U bent zo eerbiedwaardig, zo goed en prachtig!

U volgde de wil van de Vader en kwam naar deze wereld,

waarbij u het vlees aannam, de waarheid uitdrukte en oordeel bracht.

U bent rechtvaardig en majesteitelijk, en tolereert geen menselijke belediging.

U heeft alles geleden om de mensheid te redden, zonder een klacht te uiten.

Dag na dag, jaar na jaar,

heeft u zoveel laster, vervolging en ontberingen van de kant van de mensen van deze wereld verduurd.

In ziekte en pijn onderhoudt en bewatert u Gods uitverkorenen,

en werkt in ons waarheid en leven.

O God! Dit openbaart uw ware gevoelens.

Het is het offeren van uw leven, de manifestatie van al uw liefde.

Uw liefde is zo groot, de eerbiedwaardigheid van uw gezindheid kent haar gelijke niet.

Hoe zouden we niet vol vreugde dansen en uw lof zingen?

2

O Almachtige God! U bent zo eerbiedwaardig, zo goed en prachtig!

U wandelt tussen de kerken en brengt woorden tot uiting.

Uw woorden leiden ons door elke afzonderlijke dag,

en oordelen en reinigen onze verdorven gezindheden.

Door beproevingen en loutering zien we uw echte liefde.

Dag na dag, jaar na jaar,

verdraagt u ons verzet, onze opstandigheid, onze misvattingen en onze klachten.

Met onuitputtelijk geduld zorgt u voor onze behoeften.

We hebben de waarheid verworven en hadden nieuw leven.

O God! Door uw werk te ervaren, leren we uw liefde kennen.

We hebben uw liefde, genade, rechtvaardigheid en heiligheid gezien.

We zijn bereid onze harten aan u over te geven, om ons hele zelf op te offeren.

Het is de wens van ons hart u altijd lief te hebben en van u te getuigen.

272 De toewijding van liefde