456 Jullie hebben genoten van grote zegeningen

456 Jullie hebben genoten van grote zegeningen

1 Waarom wordt het werk van de laatste dagen uitgevoerd in China, de meest donkere en onderontwikkelde plaats? Om Gods heiligheid en rechtvaardigheid te openbaren. Hoe donkerder de plaats des te beter Zijn heiligheid zich kan openbaren. De waarheid is dat dit alles in het belang van Gods werk wordt gedaan. Nu pas weet je dat God in de hemel op aarde is neergedaald en Zich in jullie midden bevindt, en dat Hij afsteekt tegen jullie vuiligheid en opstandigheid, zodat jullie God beginnen te begrijpen – verheft dat jullie nu niet geweldig? De waarheid is dat jullie een uitgekozen groep mensen in China vormen.

2 Omdat jullie uitgekozen zijn en Gods genade hebben ontvangen, en omdat jullie niet geschikt zijn om zozeer van Zijn genade te genieten, blijkt dit een enorme verheffing voor jullie te zijn. God heeft Zichzelf en Zijn heilige gezindheid aan jullie geopenbaard en Hij heeft dat allemaal aan jullie geschonken, zodat jullie van de overvloedige zegeningen kunnen genieten. Jullie hebben niet alleen Zijn rechtvaardige gezindheid mogen proeven, maar, belangrijker nog, jullie hebben Zijn redding en Zijn verlossing en grenzeloze liefde geproefd. Jullie, de vuilste onder de mensen, hebben zulke grote genade ontvangen – is dat niet wat gezegend zijn betekent?

Naar ‘Hoe de effecten worden bereikt van de tweede stap van het werk van de overwinning’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

456 Jullie hebben genoten van grote zegeningen