1035 Alles wat God voor de mens doet, is oprecht

1035 Alles wat God voor de mens doet, is oprecht

1 Alles wat God doet, is praktisch en niets wat Hij doet, is inhoudsloos. God komt onder mensen, vernedert Zichzelf om een gewoon mens te zijn. Hij gaat niet weg nadat Hij simpelweg wat werk gedaan heeft en een paar woorden gesproken heeft; maar Hij mengt Zich echt onder de mensen om het lijden van de wereld te ervaren. Hij betaalt de prijs van Zijn eigen ervaring van het lijden in ruil voor een bestemming voor de mens. Is dit geen praktisch werk? Ouders kunnen een aanzienlijke prijs betalen ten behoeve van hun kinderen, en daaruit blijkt hun oprechtheid. Door dit te doen, is de geïncarneerde God uiteraard buitengewoon oprecht en trouw aan de mensheid.

2 De essentie van God is trouw; Hij doet wat Hij zegt en alles wat Hij doet wordt verwezenlijkt. Alles wat Hij voor mensen doet, is oprecht. Hij doet niet alleen maar wat uitspraken; wanneer Hij zegt dat Hij een prijs zal betalen, dan betaalt Hij die prijs ook. Wanneer Hij zegt dat Hij het lijden van de mensheid in hun plaats zal overnemen, komt Hij daadwerkelijk onder hen leven, en voelt en ervaart Hij dit lijden persoonlijk. Daarna zullen alle dingen in het universum erkennen dat alles wat God doet goed en rechtvaardig is, dat alles wat God doet realistisch is: Dit is krachtig bewijs.

3 De mensheid heeft een prachtige bestemming in de toekomst, en allen die overblijven, zullen God prijzen; zij zullen loven dat Gods daden inderdaad uit Zijn liefde voor de mensheid zijn gedaan. Gods essentie van schoonheid en goedheid is te zien in de betekenis van Zijn incarnatie in het vlees. Wat Hij ook doet, is oprecht; wat Hij ook zegt, is oprecht en getrouw. Alles wat Hij Zich voorneemt te doen, wordt in de praktijk gedaan, en Hij betaalt daadwerkelijk de prijs ervoor; Hij doet niet alleen maar uitspraken. God is dan ook een rechtvaardige God; God is een trouwe God.

Naar ‘Het tweede belangrijke aspect van de Incarnatie’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

1035 Alles wat God voor de mens doet, is oprecht