759 God zal boosdoeners vergelden

759 God zal boosdoeners vergelden

1 Want ik koester de goede daden van de mens en verafschuw hun kwade daden. Sinds ik de mensheid ben gaan leiden, hoopte ik van harte een groep mensen te winnen die eensgezind waren met mij. Ik ben degenen die niet eensgezind met mij waren niet vergeten. Ik heb hen met afkeer op mijn hart gedragen en wacht alleen maar op de gelegenheid dat ik mij op hen kan vergelden, hetgeen ik met genoegen zal aanschouwen. Uiteindelijk is vandaag mijn dag gekomen en ik hoef niet langer te wachten! Zolang zij mensen zijn die in staat zijn mij te verraden, onder welke omstandigheden dan ook, zal ik dat nooit vergeten en zal ik hen in mijn hart onthouden terwijl ik een gelegenheid afwacht om hen hun slechte daden betaald te zetten. De eisen die ik hiervoor gesteld heb zijn allemaal kwesties waarover jullie een zelfonderzoek moeten instellen. Ik hoop dat jullie ze allemaal serieus in overweging zullen nemen en niet nonchalant met mij zullen omgaan.

2 In de nabije toekomst zal ik de antwoorden die je mij hebt gegeven vergelijken met mijn eisen. Tegen die tijd zal ik niets meer van je eisen en zal ik je geen ernstige waarschuwing meer geven. In plaats daarvan zal ik mijn gezag uitoefenen. Zij die behouden moeten worden zullen behouden worden, zij die beloond moeten worden zullen beloond worden, zij die aan Satan moeten worden overgegeven zullen aan Satan worden overgegeven, zij die een zware straf moeten ondergaan zullen een zware straf ondergaan, en zij die moeten sterven zullen vernietigd worden. Op die manier zal er niemand meer zijn die mijn dagen verstoort. Als die dag is aangebroken, kun je je dan voorstellen of je te midden van gejuich en gelach zult leven, of te midden van gehuil en tandengeknars? Wat voor soort einde hoop je te zullen hebben? Heb je ooit ernstig overwogen wat voor soort consequenties en einde je daden en gedrag over je zullen brengen?

Naar ‘Bereid voldoende goede daden voor voor je bestemming’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

759 God zal boosdoeners vergelden