Getuigenissen van ervaringen met het oordeel van Christus

Getuigenissen over ervaringen voor de rechterstoel van Christus

Het oordeel van de laatste dagen voor de grote witte troon is begonnen! De laatste Christus – Almachtige God – heeft de waarheid uitgedrukt om Zijn werk van oordeel en reiniging van de mensheid uit te voeren. Middels de openbaring en het oordeel van Gods woord, realiseren Gods uitverkorenen zich geleidelijk dat ze zijn verdorven door Satan en vinden zij de weg om aan Satans invloed te ontsnappen waardoor zij een geleidelijke verandering van hun levensgezindheid helpen realiseren. Deze echte ervaringen getuigen ervan dat het oordeelswerk, verricht door Almachtige God, het werk is van het ingrijpend redden van de mensheid.

Inhoudsopgave

1Ieder woord van God is een uitdrukking van Zijn gezindheid
2Ik ben niet geschikt om Christus te zien
3Wie kent het moederhart van God?
4Ik vind de weg om God te kennen
5Gods woorden hebben een einde gemaakt aan mijn noties
6Uit de nevel tevoorschijn komen
7De Heilige Geest werkt volgens bepaalde principes
8Hoe ik God verheerlijkte en getuigenis van Hem aflegde was zo absurd
9Enigszins een begrip van wat gered worden inhoudt
10De ketenen van de Geest afschudden
11Je kunt mensen niet beoordelen op basis van hun uiterlijk
12Satan verslaan in de strijd
13Er is een manier om arrogantie te verhelpen
14Het belang van samenwerking in het dienen
15Dit is een echt goed mens
16Het geheim dat diep in mijn hart leeft
17Wat achter de leugen ligt
18Het is niet gemakkelijk om jezelf echt te kennen
19Er is geen speciale behandeling in de kerk
20Dit soort dienst is werkelijk verachtelijk
21De essentie van het misbruik van macht voor persoonlijke wraak
22Ik besefte dat ik het pad van de farizeeën bewandelde
23Zoek geen nieuwe trucjes wanneer je God dient
24De woorden van God hebben mij gewekt
25Het zien van mijn ware gezicht
26Waarom trucs gebruiken bij het dienen van God?
27Ik zag mijn ware gestalte helder
28De hoogmoed voor de val
29Na het verliezen van mijn status
30Gods werk is zo wijs
31Wat is de aard van Gods liefde?
32Vervolging en tegenspoed hielpen mij te groeien
33Een verandering ten goede op de weg van geloof in God
34Waarom ben ik nog niet veranderd na zoveel geloofsjaren?
35Nu begrijp ik pas wat het leven binnengaan betekent
36Argeloze mensen zijn niet noodzakelijk eerlijke mensen
37Alleen door de waarheid te begrijpen kan men inzicht krijgen
38Ik laat me niet meer blinddoeken door goede bedoelingen
39Gods woord gebruiken als een spiegel
40Het is zo belangrijk het werk van de Heilige Geest te gehoorzamen
41Het mooiste geschenk dat God me heeft gegeven
42Ik leerde om met anderen te werken
43De enige manier om rampspoed te vermijden
44Oordelen op basis van uiterlijkheden is gewoonweg belachelijk
45Al wat God zegt, is hét oordeel over de mens
46Wat is het werkelijk aanvaarden van waarheid?
47De echte betekenis van rebellie tegen God
48Het werkelijke gezicht van een zogenaamd goed persoon
49Dit is de waarheid in de praktijk brengen
50Een Echt Partnerschap
51Het is niet eenvoudig een oprecht persoon te zijn
52De ervaring van het beoefenen van de waarheid
53De ware oorzaak van ondoeltreffend werk
54De geheimen verborgen achter de zoektocht
55Gods speciale liefde ervaren
56Wees streng voor jezelf om anderen te disciplineren
57Ik heb Gods verlossing ervaren
58Er schuilt een groot geluk in eerlijkheid
59Een kort gesprek over de bron van ‘s werelds duisternis en het kwaad
60Wat heeft mijn geest bedrogen?
61Gods woorden hebben mijn foute ideeën en standpunten veranderd
62Ik ben inderdaad een nakomeling van de grote rode draak
63Mijn levensprincipes hebben mij beschadigd achtergelaten
64Ik zie de waarheid van mijn verdorvenheid
65Ik ben bereid de supervisie van allen te accepteren
66Buitenstaanders discrimineren is te kwaadaardig
67Jaloersheid – de geestelijke chronische ziekte
68Ketenen afwerpen
69Satanische filosofie is verraderlijk en schadelijk
70Waarom heb ik het pad van de farizeeërs gelopen?
71Door Gods hart te begrijpen, kunnen misvattingen uit de weg worden geruimd
72Ik heb geleerd hoe ik andere mensen juist moet behandelen
73Jezelf echt kennen alleen door de waarheid te begrijpen
74Ik heb genoten van een rijkelijk feestmaal
75Gods woorden leiden ons op onze weg
76Alleen door zelf de waarheid binnen te gaan, kan ik anderen echt helpen
77Ik gebruik laag kaliber niet langer als een excuus
78Zeven jaren van beproeving hebben mijn ware aard geopenbaard
79Werp het masker af en begin het leven opnieuw
80Enkel de liefde van God is echt
81Door de grote rampspoed heb ik veel gewonnen
82De verlossing van het hart
83Een wedergeboorte
84Eindelijk kan ik een beetje als mens leven
85De transformatie van een gevallen mens
86Het transformatieproces van een arrogante gelovige
87Ik Ben Net Begonnen het Ware Levenspad te Belopen
88Oordeel is licht
89De les in gehoorzaamheid
90Ik voel me zoveel lichter nu ik de ketenen van status heb afgeworpen
91Nooit meer ‘aardig’ zijn
92Van start gaan op het pad van het geloof in God
93Je kunt je plicht alleen goed uitvoeren wanneer je die niet langer plichtmatig doet
94De rijkdommen van het leven
95Mijn leven toewijden aan devotie
96Gods liefde proeven te midden van tegenspoed
97Lijden en beproevingen – de zegeningen van begunstigd zijn
98Door beproeving werd mijn liefde voor God aangewakkerd
99De jeugd zonder spijt
100Opstijgen door duistere onderdrukking heen

Download