Getuigenissen van ervaringen met het oordeel van Christus

Getuigenissen over ervaringen voor de rechterstoel van Christus

Het oordeel van de laatste dagen voor de grote witte troon is begonnen! De laatste Christus – Almachtige God – heeft de waarheid uitgedrukt om Zijn werk van oordeel en reiniging van de mensheid uit te voeren. Middels de openbaring en het oordeel van Gods woord, realiseren Gods uitverkorenen zich geleidelijk dat ze zijn verdorven door Satan en vinden zij de weg om aan Satans invloed te ontsnappen waardoor zij een geleidelijke verandering van hun levensgezindheid helpen realiseren. Deze echte ervaringen getuigen ervan dat het oordeelswerk, verricht door Almachtige God, het werk is van het ingrijpend redden van de mensheid.

Inhoudsopgave

1Ieder woord van God is een uitdrukking van Zijn gezindheid
2Ik ben niet geschikt om Christus te zien
3Ik vind de weg om God te kennen
4Gods woorden hebben een einde gemaakt aan mijn noties
5Uit de nevel tevoorschijn komen
6De Heilige Geest werkt volgens bepaalde principes
7Hoe ik God verheerlijkte en getuigenis van Hem aflegde was zo absurd
8Enigszins een begrip van wat gered worden inhoudt
9Je kunt mensen niet beoordelen op basis van hun uiterlijk
10Satan verslaan in de strijd
11Er is een manier om arrogantie te verhelpen
12Het belang van samenwerking in het dienen
13Dit is een echt goed mens
14Het geheim dat diep in mijn hart leeft
15Wat achter de leugen ligt
16Het is niet gemakkelijk om jezelf echt te kennen
17Dit soort dienst is werkelijk verachtelijk
18De essentie van het misbruik van macht voor persoonlijke wraak
19Ik besefte dat ik het pad van de farizeeën bewandelde
20Zoek geen nieuwe trucjes wanneer je God dient
21De woorden van God hebben mij gewekt
22Het zien van mijn ware gezicht
23Waarom trucs gebruiken bij het dienen van God?
24Ik zag mijn ware gestalte helder
25De hoogmoed voor de val
26Na het verliezen van mijn status
27Gods werk is zo wijs
28Wat is de aard van Gods liefde?
29Vervolging en tegenspoed hielpen mij te groeien
30Een verandering ten goede op de weg van geloof in God
31Waarom ben ik nog niet veranderd na zoveel geloofsjaren?
32Nu begrijp ik pas wat het leven binnengaan betekent
33Argeloze mensen zijn niet noodzakelijk eerlijke mensen
34Alleen door de waarheid te begrijpen kan men inzicht krijgen
35Ik laat me niet meer blinddoeken door goede bedoelingen
36Gods woord gebruiken als een spiegel
37Het is zo belangrijk het werk van de Heilige Geest te gehoorzamen
38Het mooiste geschenk dat God me heeft gegeven
39Ik leerde om met anderen te werken
40De enige manier om rampspoed te vermijden
41Oordelen op basis van uiterlijkheden is gewoonweg belachelijk
42Al wat God zegt, is hét oordeel over de mens
43Wat is het werkelijk aanvaarden van waarheid?
44De echte betekenis van rebellie tegen God
45Het werkelijke gezicht van een zogenaamd goed persoon
46Dit is de waarheid in de praktijk brengen
47Een Echt Partnerschap
48Het is niet eenvoudig een oprecht persoon te zijn
49De ervaring van het beoefenen van de waarheid
50De ware oorzaak van ondoeltreffend werk
51De geheimen verborgen achter de zoektocht
52Gods speciale liefde ervaren
53Wees streng voor jezelf om anderen te disciplineren
54Ik heb Gods verlossing ervaren
55Er schuilt een groot geluk in eerlijkheid
56Een kort gesprek over de bron van ‘s werelds duisternis en het kwaad
57Wat heeft mijn geest bedrogen?
58Gods woorden hebben mijn foute ideeën en standpunten veranderd
59Ik ben inderdaad een nakomeling van de grote rode draak
60Mijn levensprincipes hebben mij beschadigd achtergelaten
61Ik zie de waarheid van mijn verdorvenheid
62Ik ben bereid de supervisie van allen te accepteren
63Buitenstaanders discrimineren is te kwaadaardig
64Jaloersheid – de geestelijke chronische ziekte
65Ketenen afwerpen
66Waarom heb ik het pad van de farizeeërs gelopen?
67Door Gods hart te begrijpen, kunnen misvattingen uit de weg worden geruimd
68Ik heb geleerd hoe ik andere mensen juist moet behandelen
69Jezelf echt kennen alleen door de waarheid te begrijpen
70Ik heb genoten van een rijkelijk feestmaal
71Gods woorden leiden ons op onze weg
72Alleen door zelf de waarheid binnen te gaan, kan ik anderen echt helpen
73Ik gebruik laag kaliber niet langer als een excuus
74Zeven jaren van beproeving hebben mijn ware aard geopenbaard
75Werp het masker af en begin het leven opnieuw
76Enkel de liefde van God is echt
77Door de grote rampspoed heb ik veel gewonnen
78Een wedergeboorte
79Eindelijk kan ik een beetje als mens leven
80De transformatie van een gevallen mens
81Het transformatieproces van een arrogante gelovige
82Ik Ben Net Begonnen het Ware Levenspad te Belopen
83Oordeel is licht
84De les in gehoorzaamheid
85Ik voel me zoveel lichter nu ik de ketenen van status heb afgeworpen
86Nooit meer ‘aardig’ zijn
87Van start gaan op het pad van het geloof in God
88Je kunt je plicht alleen goed uitvoeren wanneer je die niet langer plichtmatig doet
89De rijkdommen van het leven
90Mijn leven toewijden aan devotie

Download