Getuigenissen van ervaringen met het oordeel van Christus

Getuigenissen van ervaringen met het oordeel van Christus

Het oordeel van de laatste dagen voor de grote witte troon is begonnen! De laatste Christus – Almachtige God – heeft de waarheid uitgedrukt om Zijn werk van oordeel en reiniging van de mensheid uit te voeren. Middels de openbaring en het oordeel van Gods woord, realiseren Gods uitverkorenen zich geleidelijk dat ze zijn verdorven door Satan en vinden zij de weg om aan Satans invloed te ontsnappen waardoor zij een geleidelijke verandering van hun levensgezindheid helpen realiseren. Deze echte ervaringen getuigen ervan dat het oordeelswerk, verricht door Almachtige God, het werk is van het ingrijpend redden van de mensheid.

Inhoudsopgave

1Ieder woord van God is een uitdrukking van Zijn gezindheid
2Je bevrijden uit de ketenen
3Hoe ik God verheerlijkte en getuigenis van Hem aflegde was zo absurd
4Een strijd op leven en dood
5De criteria van een echt goede persoon
6Het geheim dat diep in mijn hart leeft
7Wat achter de leugen ligt
8Zoek geen nieuwe trucjes wanneer je God dient
9Het zien van mijn ware gezicht
10Waarom trucs gebruiken bij het dienen van God?
11De hoogmoed voor de val
12Na het verliezen van mijn status
13Gods werk is zo wijs
14Waarom ben ik nog niet veranderd na zoveel geloofsjaren?
15Argeloze mensen zijn niet noodzakelijk eerlijke mensen
16Het is zo belangrijk het werk van de Heilige Geest te gehoorzamen
17Het mooiste geschenk dat God me heeft gegeven
18Ik leerde om met anderen te werken
19Al wat God zegt, is hét oordeel over de mens
20Wat is het werkelijk aanvaarden van waarheid
21De echte betekenis van rebellie tegen God
22Het werkelijke gezicht van een zogenaamd goed persoon
23Een Echt Partnerschap
24De ervaring van het beoefenen van de waarheid
25De ware 0orzaak van ondoeltreffend werk
26De geheimen verborgen achter de zoektocht
27Gods speciale liefde ervaren
28Wees streng voor jezelf om anderen te disciplineren
29Er schuilt een groot geluk in eerlijkheid
30Dit is de waarheid in de praktijk brengen
31Mijn levensprincipes hebben mij beschadigd achtergelaten
32Ik ben inderdaad een nakomeling van de grote rode draak
33Ik ben bereid de supervisie van allen te accepteren
34Ketenen afwerpen is bevrijdend
35Waarom heb ik het pad van de farizeeërs gelopen?
36Ik heb genoten van een rijkelijk feestmaal
37Alleen door zelf de waarheid binnen te gaan, kan ik anderen echt helpen
38Eindelijk kan ik een beetje als mens leven
39De transformatie van een gevallen mens
40Het transformatieproces van een arrogante gelovige
41Oordeel is licht
42De rijkdommen van het leven

Download