Christelijke preken: wat is de weg naar het eeuwige leven? Christelijke preken: wat is de weg naar het eeuwige leven?

God is de bron waaruit het levenswater vloeit en Hij heeft het eeuwige leven. Maar hebben wij als gelovigen in de Heer de weg naar het eeuwige leven? Lees verder om meer te weten te komen …

Een christelijke preek: zullen alle mensen die de redding van het kruis ontvangen, door God worden opgenomen in het hemelse koninkrijk?

Kunnen mensen die toch zondigen, hoewel ze de redding van het kruis hebben ontvangen, nog steeds worden opgenomen in het hemelse koninkrijk wanneer de Heer wederkeert?

Aangezien Bliksem uit het oosten de ware weg is, waarom wordt ze dan onderdrukt? Aangezien Bliksem uit het oosten de ware weg is, waarom wordt ze dan onderdrukt?

"Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de ​Mensenzoon​ komen" (Matteüs 24:27). "Bliksem uit het oosten" verwijst naar Gods verschijning en werk, het is de ware weg. Waarom veroordelen en vervolgen de religieuze leiders en de Chinese overheid het dan op alle mogelijke manieren? Lees dit artikel en u zult het antwoord vinden.