Een christelijke preek: zullen alle mensen die de redding van het kruis ontvangen, door God worden opgenomen in het hemelse koninkrijk?

Kunnen mensen die toch zondigen, hoewel ze de redding van het kruis hebben ontvangen, nog steeds worden opgenomen in het hemelse koninkrijk wanneer de Heer wederkeert?

Aangezien Bliksem uit het oosten de ware weg is, waarom wordt ze dan onderdrukt? Aangezien Bliksem uit het oosten de ware weg is, waarom wordt ze dan onderdrukt?

Yang Guang heeft vele waarheden uit de woorden van Almachtige God begrepen en haar dorstige ziel is bewaterd. Maar een verwarrend punt kan ze maar niet oplossen: aangezien Bliksem uit het oosten de ware weg is, waarom wordt ze dan onderdrukt?

Wat voor soort mensen zijn de armen van geest (Matteüs 5:3)? Wat voor soort mensen zijn de armen van geest (Matteüs 5:3)?

De Heer Jezus zei: “Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel” (Mat. 5:3). De Heer houdt van de armen van geest, Hij keurt de armen van geest goed en zegent hen, en alleen zij kunnen het koninkrijk van de hemel binnengaan. We hopen allemaal dat we mensen worden die arm van geest zijn, maar wat voor mensen zijn arm van geest? De schrijfster van dit artikel onderzoekt deze vraag en krijgt antwoorden.