5 We geloven al vele jaren, Al preken we, werken we voor de Heer en lijden we zelfs, we zijn nog steeds in staat om te liegen, te bedriegen en te zwendelen. Elke dag rechtvaardigen we ons. Dus we zijn vaak eigenwijs, opschepperig en neerbuigend. We leven in een oneindige cyclus van zonde en berouw, niet bij machte om aan de boeien van het vlees te ontsnappen. zonder het woord van de Heer te ervaren en in praktijk te brengen. We hebben de werkelijkheid van het woord van de Heer niet nageleefd. Is er enige kans dat we naar het koninkrijk van de hemel worden gebracht? Sommige mensen zeggen, dat de Heer ons als vrij van zonden ziet, hoe we ook zondigen en worden beheerst door het vlees. Ze richten zich naar het woord van Paulus: “In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen” (1 Kor. 15:52). Deze mensen veronderstellen dat de Heer onze vorm in een oogwenk zal veranderen als Hij komt en ons naar het koninkrijk van de hemel zal brengen. Anderen accepteren dit argument niet en denken dat zij die zijn gered door hun geloof maar voortdurend zondigen het koninkrijk van de hemel niet kunnen binnengaan. Ze richten zich vooral naar het woord van de Heer Jezus: “Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; Ja. maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is” (Mat. 7:21). “[…] jullie moeten dus heilig zijn, want ik ben heilig” (Lev. 11:45).