Dat de mens nooit God kan worden, zelfs als hij een beetje van Gods beeld naleeft. Daar kan ik helemaal achter staan. Maar als we zeggen dat de mens God kan worden als hij erin slaagt om Gods beeld na te leven, bedoelen we niet de God met Zijn persoon. In plaats daarvan bedoelen we de God met Zijn levensgezindheid, maar zonder Zijn persoon. Als we Gods beeld naleven, zullen we God worden met het leven van God. We zullen alleen niet de persoon van God hebben. Dus ik denk dat de woorden “God werd mens opdat de mens God kan worden” nog volkomen geldig zijn.

2021-03-13 0

Antwoord: God is de Schepper. Er zijn niet veel Goden, er is maar één God. Gods gezindheid en het wezen van Zijn leven zijn uniek en ongeëvenaard. God zou onmogelijk andere Goden kunnen maken. Want wat God heeft geschapen, is de mens en het is de mens die Hij uiteindelijk zal redden en winnen. God heeft nooit gezegd dat Hij de mens tot God zou maken. Almachtige God zegt: “Omdat alle mensen zeggen dat God de enige ware God is, is er maar één enkele God, niet willekeurig deelbaar door iemand! God is slechts één Geest, en slechts één persoon. Dat is de Geest van God” (‘Bestaat de Drie-eenheid?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). God uniek is. Hij is de enige ware God en Hij kan absoluut niet worden verdeeld in afzonderlijke personen. Gods incarnatie betekent dat Gods Geest Zich in vlees hult om Zijn werk te doen en de mensheid te redden. “Gods persoon”, zo’n uitdrukking bestaat gewoon niet. Zoals de Heer Jezus zei: “Ik en Mijn Vader zijn één.” We kunnen er dus zeker van zijn dat het idee dat God verschillende personen heeft een van Satans misleidende dwalingen is. Het is Satan die probeert Gods werk te verstoren en te onderbreken. Jullie zeggen, dat God kan worden verdeeld in God met Gods persoon en God met Gods levensgezindheid maar zonder Gods persoon. Als dat waar was, zouden er vele Goden zijn en zou God niet uniek en ongeëvenaard zijn. Waar jullie het over hebben, is daarom polytheïsme. Het berust niet op de Bijbel en komt niet overeen met Gods woord. Het is volkomen verkeerd. In feite bestaat de God met Zijn levensgezindheid maar zonder Zijn persoon helemaal niet. Echte gelovigen in God verwachten niets anders dan Gods redding zodat ze zich kunnen losmaken van Satans invloed en mensen van waarheid en menselijkheid kunnen worden. God tevredenstellen is hun hoogste ambitie. Maar degenen die God willen worden, zijn Satan, de aartsengel. Dus degenen die de absurde misvatting hebben bedacht dat God mens werd opdat de mens God kan worden komen zeker van Satan om Gods werk te verstoren. Ze zijn antichristen die de mens misleiden. Er is geen twijfel mogelijk.

Zelfs als we Gods werk helemaal tot het einde ervaren, en Gods beeld kunnen naleven nadat God ons vervolmaakt, kunnen we nog niet God worden. Want in het begin schiep God de mens naar Zijn evenbeeld, en Adam en Eva hadden beiden de glorie van God. Maakt dat Adam en Eva tot God? God heeft nooit gezegd dat zij God waren. God heeft alleen gezegd dat ze mensen waren, mensen die de waarheid niet bezaten en werden verdorven door Satan. Het werk van Gods twee incarnaties is om de mensen te redden en te vervolmaken, en hen tot mensen van waarheid en menselijkheid te maken, zodat ze allemaal God zullen gehoorzamen en vereren en de heilige mensen zullen worden. Het is niet om de mens tot God te maken. Laten we een passage van Almachtige God lezen: “De eerste incarnatie was bedoeld om de mens van zonde te verlossen, om hem te verlossen door het vleselijke lichaam van Jezus. Dat houdt in dat Hij de mens op het kruis heeft gered, maar de verdorven satanische gezindheid is nog steeds in de mens achtergebleven. De tweede incarnatie is niet langer om te dienen als een zondoffer maar om hen volledig te redden die van zonde waren verlost. Dit is gedaan, zodat degenen die zijn vergeven, van hun zonden kunnen worden bevrijd en volledig gereinigd kunnen worden en door het verkrijgen van een veranderde gezindheid kunnen vrijkomen van Satans duistere invloed en voor de troon van God kunnen terugkeren. Alleen op deze manier kan de mens volledig worden geheiligd. Nadat het Tijdperk van de Wet ten einde kwam en het begin van het Tijdperk van Genade aanbrak, begon God met het reddingswerk, hetgeen voortduurt tot de laatste dagen waarin Hij de mensheid vanwege zijn opstandigheid volledig zal zuiveren door het oordelen en het tuchtigen van het menselijke ras. Pas dan zal God Zijn reddingswerk afronden en de rust binnengaan” (‘Het mysterie van de vleeswording (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Dat de mens het onderwerp is van Gods redding in Zijn 6000-jarige managementwerk. God begon aan het reddingswerk omdat de mensheid nadat Satan haar had verdorven, God begon te weerstaan en te verraden en verviel tot een leven van zonde. God wil de mensen redden om hen te redden van Satans invloed, hen hun verdorven, satanische gezindheid te laten afwerpen en hen te zuiveren, zodat alle mensen God kunnen gehoorzamen en vereren, en kunnen leven in overeenstemming met Gods wil. Dat heeft absoluut niets te maken met mensen tot God maken. God heeft werkelijk nooit gezegd dat Hij de mens tot God zou maken. Wij mensen zijn grondig verdorven door Satan. We mogen van geluk spreken als we Gods redding kunnen ontvangen, de waarheid kunnen verkrijgen, mensen kunnen worden die zijn bezeten door waarheid en menselijkheid, en heilig kunnen worden. Waarom hebben sommige mensen dan nog zulke inhalige ambities? Waarom kunnen ze niet tevreden zijn met hun redding? Waarom willen ze nog steeds God worden? Komt dat niet door hun satanische gezindheid? Komt het niet door de inhalige ambitie van de aartsengel? Want de aartsengel wilde God zijn en op gelijke hoogte met God staan. God sloeg hem neer vanuit de hemel. Hieruit blijkt dat iedereen die God wil worden en misvattingen verspreidt over God worden Gods gezindheid ernstig heeft beledigd en een vreselijke misdaad heeft begaan. Dit is echt Satan die Gods werk verstoort. Dit is Satan die de mensheid blijft verderven en misleiden, en haar opzet om God te weerstaan. God zal deze mensen zeker vervloeken.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp

Gerelateerde media

  • Waarom kunnen kerken ontaarden in religie?

    In elke fase van Gods werk zijn er ook bijbehorende eisen aan de mens. Allen in de stroom van de Heilige Geest bezitten de tegenwoordigheid en discipline van de Heilige Geest; mensen die niet in de stroom van de Heilige Geest zijn, bevinden zich onder het bevel van Satan en zijn van elk werk van de Heilige Geest verstoken.