491 Strijd de goede strijd voor de waarheid

491 Strijd de goede strijd voor de waarheid

1 Als je de goede strijd wil strijden voor de waarheid, moet je om te beginnen Satan geen kans geven zijn werk te doen. Om dat te bereiken moeten jullie een van geest zijn en in staat zijn om samenwerkend te dienen, al je eigen opvattingen, meningen, zienswijzen en manieren om dingen te doen loslaten, je hart stil maken in mij, je richten op de stem van de Heilige Geest, letten op het werk van de Heilige Geest en Gods woorden in detail ervaren. Je moet slechts één bedoeling hebben en dat is dat mijn wil geschiedde. Je mag geen andere bedoeling hebben. Je moet met heel je hart naar mij kijken, goed kijken naar mijn daden en de manier waarop ik dingen doe en niet nalatig zijn.

2 Je geest moet helder zijn, je ogen open. Normaal is het zo dat degenen wier bedoelingen niet juist zijn, die graag gezien worden door anderen, die zielsgraag dingen willen doen, die geneigd zijn te onderbreken, die sterk in de religieuze leerstellingen staan, Satans lakeien etc., als deze mensen opstaan vormen ze moeilijkheden voor de kerk en komt er niets van het eten en drinken van de broeders en zusters; als je zo iemand op ziet treden moet je hen onmiddellijk verbannen. Als ze niet veranderen ondanks herhaalde vermaningen, zullen ze hevig lijden. Als degenen die koppig hun manier van doen volhouden zichzelf verdedigen en proberen hun zonden te bedekken, moet de kerk hen onmiddellijk wegsnijden en hen geen ruimte geven om te manoeuvreren. Zorg dat je niet veel verliest door een beetje te willen redden en houd je oog gericht op de grote lijn.

Naar ‘Hoofdstuk 17’ van ‘Uitspraken van Christus aan het begin’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

491 Strijd de goede strijd voor de waarheid