59 Volg het nieuwe werk van de Heilige Geest om Gods lof te verkrijgen

59 Volg het nieuwe werk van de Heilige Geest om Gods lof te verkrijgen

I

Wow ... wow ... wow ... wow ...

Het werk volgen van de Heilige Geest betekent dat men Gods wil begrijpt,

handelt naar Gods eisen, de God van vandaag volgt,

gehoorzaamt aan Zijn huidige vereisten en begint bij Zijn nieuwste uitingen.

Zulke mensen volgen het werk van de Geest.

Zij zijn in de stroom van de Heilige Geest,

kunnen God zien en Zijn lof ontvangen.

Ze kunnen Gods gezindheid kennen,

en de noties en ongehoorzaamheid van de mens,

en de natuur en het wezen van de mens.

Bovendien zal hun gezindheid veranderen tijdens hun dienst voor God.

Alleen mensen zoals deze zijn mensen die in staat zijn God te bereiken.

Alleen mensen zoals deze zijn mensen

die echt de ene ware weg hebben gevonden.

II

Het is niet makkelijk om de kennis van Gods laatste werk te bezitten.

Maar als mensen bewust kunnen gehoorzamen en het werk van God zoeken,

zullen zij de kans hebben God te zien

en de nieuwe leiding van de Heilige Geest te krijgen.

Bovendien zal hun gezindheid veranderen tijdens hun dienst voor God.

Alleen mensen zoals deze zijn mensen die in staat zijn God te bereiken.

Alleen mensen zoals deze zijn mensen

die echt de ene ware weg hebben gevonden.

III

Zij die het werk van God bewust tegenwerken

kunnen de verlichting van de Heilige Geest

en de leiding van God niet ontvangen.

Dus of mensen het nieuwste werk van God kunnen ontvangen

hangt af van de gratie van God en hun volgen, en hangt af van hun intenties.

(Wow ... wow ... wow ... wow ...)

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

59 Volg het nieuwe werk van de Heilige Geest om Gods lof te verkrijgen