Voorwoord

Voorwoord

De doorlopende vertoning van films die getuigen van Gods werk in de laatste dagen door De Kerk van Almachtige God heeft tot positieve reacties onder de door God uitverkoren mensen geleid en heeft verschillende religies en denominaties op hun grondvesten laten schudden. Er zijn momenteel vele mensen die deze films bekijken en het werk en de woorden van Almachtige God zoeken en onderzoeken. De mensheid is reeds begonnen te ontwaken als gevolg van Gods woorden – Zijn woorden leiden de gehele mensheid en Zijn woorden zullen alle dingen volbrengen, iets dat op dit moment werkelijkheid wordt. Dit is voldoende bewijs dat het getuigen van God en Zijn werk middels het medium film vruchten afwerpt. Met de bedoeling de door God uitverkoren mensen de waarheid snel te laten begrijpen en in de werkelijkheid te laten binnengaan, en ze in staat te stellen God te verheerlijken en van Hem te getuigen, zodat al degenen die verlangen naar Gods verschijnen beter de ware weg kunnen onderzoeken, heeft het redactieteam van De Kerk van Almachtige God essentiële vragen en antwoorden uit deze films verzameld die te maken hebben met de waarheid en een boek samengesteld met de titel Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het koninkrijk. De wezenlijke vragen die in dit boek zijn samengevat zijn allemaal gebaseerd op de ervaring en het begrip van de waarheid waaraan de door God uitverkoren mensen zich vasthouden. Er kan worden gesteld dat ze afkomstig zijn uit de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest, en volkomen overeenstemmen met de waarheid. Niet alleen kan dit boek de kwesties en opvattingen oplossen en corrigeren die degenen die de ware weg zoeken en onderzoeken kunnen hebben, maar het is ook fantastisch referentiemateriaal voor de door God uitverkoren mensen, materiaal waarmee ze zichzelf met de waarheid uit kunnen rusten en kunnen getuigen van Gods werk. Hoewel deze wezenlijke vragen een enorme bijdrage kunnen leveren aan het zoeken en begrijpen van de waarheid, betekent dit natuurlijk niet dat ons begrip van de waarheid hiermee volledig is. Onze ervaringen zijn tenslotte nog steeds te oppervlakkig en ons begrip van de waarheid is beperkt. In het aanzicht van de waarheid zijn we allemaal eeuwig kinderen en van het begrip dat we tijdens de communicatie delen kan alleen gezegd worden dat het in overeenstemming met de waarheid is. Het kan absoluut niet de waarheid genoemd worden en het kan beslist niet gelijkgesteld worden aan de woorden van God. Het is onze hoop dat alle door God uitverkoren mensen dit boek op correcte wijze benaderen.

Voorwoord