Hoofdstuk 41

Hoofdstuk 41

Heb niet zoveel twijfels met betrekking tot de problemen die zich in de kerk voordoen. Bij het bouwen van de kerk is het onmogelijk fouten te vermijden. Raak echter niet in paniek wanneer je problemen tegenkomt, maar wees kalm en bedaard. Heb ik het jullie niet gezegd? Bid vaak tot mij en ik zal je duidelijk mijn bedoelingen laten zien. De kerk is mijn hart en mijn uiteindelijke doel; hoe zou ik de kerk niet kunnen liefhebben? Wees niet bang wanneer er dingen zoals deze in de kerk gebeuren, ik laat het allemaal toe. Houd stand en spreek namens mij. Heb vertrouwen dat alle dingen en zaken door mijn troon zijn toegelaten en ze allemaal mijn bedoelingen in zich dragen. Als je doorgaat met moedwillig te communiceren zullen er problemen ontstaan, heb je nagedacht over de consequenties? Dit is het soort ding waar Satan gebruik van zal maken. Verschijn vaak voor mij. Ik zal het duidelijk zeggen: als je iets gaat doen zonder voor mij te verschijnen, denk dan niet dat je in staat zal zijn het te volbrengen. Jullie zijn het die me in deze positie hebben gebracht.

Wees niet ontmoedigd, wees niet zwak, ik zal je openbaring brengen. De weg naar het koninkrijk is niet zo vlak, niets is zo eenvoudig! Jullie willen dat zegeningen makkelijk komen, nietwaar? Vandaag de dag zal iedereen bittere beproevingen moeten doorstaan, anders zal het liefhebbende hart dat jullie voor mij hebben niet sterker worden en zullen jullie geen werkelijke liefde voor mij hebben. Zelfs als deze beproevingen slechts bestaan uit geringe omstandigheden, zal iedereen er toch doorheen moeten gaan. Het is alleen zo dat de zwaarte van de beproevingen van persoon tot persoon zullen verschillen. Beproevingen zijn een zegen van mij, en hoeveel van jullie komen er wel niet dikwijls voor mij en smeken op hun knieën om mijn zegeningen? Dwaze kinderen! Jullie denken altijd dat een paar fortuinlijke woorden gelden als mijn zegening, maar voelen niet dat bitterheid een van mijn zegeningen is. Degenen die in mijn bitterheid delen, zullen zeker in mijn zoetheid delen. Dat is mijn belofte en zegen voor jullie. Aarzel niet om te eten en te drinken en te genieten. Wanneer de duisternis verdwijnt zal er licht zijn. Het is het donkerst net voor zonsopkomst, daarna zal het geleidelijk lichter worden en later zal de zon opkomen. Wees niet bang of timide. Vandaag de dag ondersteun ik mijn zonen en oefen macht voor hen uit.

Ontloop jullie verantwoordelijkheid niet als het gaat om kerkzaken. Als jullie de zaak gewetensvol voor mij brengen, zullen jullie een weg vinden. Wanneer iets kleins als dit gebeurt, worden jullie bang, raken in paniek en weten niet meer wat jullie moeten doen. Ik heb talloze malen gezegd: “Kom vaak dicht bij mij!” Hebben jullie de dingen die ik jullie heb gevraagd te doen gewetensvol in de praktijk gebracht? Hoe vaak hebben jullie nagedacht over mijn woord? Daarom hebben jullie geen enkel duidelijk inzicht. Is dat niet iets wat jullie hebben veroorzaakt? Jullie geven anderen de schuld, waarom haten jullie jezelf niet? Jullie hebben er een puinhoop van gemaakt en zijn achteraf nog steeds niet gewetensvol en nog steeds oppervlakkig. Jullie dienen aandacht te schenken aan mijn woord.

De gehoorzame en onderworpene zal grote zegeningen ontvangen. In de kerk moeten jullie standvastig zijn in jullie getuigenis voor mij, de waarheid naleven – goed is goed en fout is fout – en zwart en wit niet door elkaar halen. Jullie moeten in staat van oorlog zijn met Satan en moeten hem volledig verslaan zodat hij nooit meer opstaat. Jullie moeten alles opofferen om mijn getuigenis te beschermen. Dit zal het doel van jullie handelingen zijn, vergeet dit niet. Maar nu is jullie geloof en jullie vermogen dingen te onderscheiden gebrekkig en zijn jullie nooit in staat mijn woord en mijn bedoelingen te begrijpen. Niettemin, wees niet bezorgd, alles voltrekt zich volgens mijn stappen en van bezorgdheid komen alleen maar moeilijkheden. Besteed meer tijd voor mijn aangezicht en besteed geen aandacht aan eten en kleding voor het fysieke lichaam. Zoek vaak naar mijn bedoelingen en ik zal je duidelijk laten zien wat ze zijn. Geleidelijk zal je in alles mijn bedoelingen zien, zodat ik in iedereen een weg zonder belemmeringen zal hebben af te leggen. Ik zal mijn hart bevredigen en jullie zullen met mij voor eeuwig en altijd zegeningen ontvangen!

Hoofdstuk 41